เก็บรายได้รัฐวิสาหกิจ 9 เดือนเกินเป้า15,503 ล้านบาท

  • วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 18:40 น.

เก็บรายได้รัฐวิสาหกิจ 9 เดือนเกินเป้า15,503 ล้านบาท

สคร. เผยเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2562 จำนวน 149,335 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 12%

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ปัจจัยที่ทำให้รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายมาจากผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีกำไรสุทธิและฐานะทางการเงินที่ดี โดยรัฐวิสาหกิจในกลุ่มพลังงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีรายได้มาจากการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางการเงินอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ณ ช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย

1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 32,628 ล้านบาท

2. บริษัท ปตท. 29,198 ล้านบาท

3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18,924 ล้านบาท

4. ธนาคารออมสิน 16,538 ล้านบาท

5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10,903 ล้านบาท

ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2562 สคร. จะสามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมายทั้งปีที่ 168,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ ที่ สคร. จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 12% มีส่วนช่วยให้รัฐบาลมีสเถียรภาพและเกิดความยั่งยืนทางการคลัง

ข่าวอื่นๆ