แบงก์กรุงศรีกำไรครึ่งปีแรก19,700ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.1%

  • วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 15:09 น.

แบงก์กรุงศรีกำไรครึ่งปีแรก19,700ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.1%

ธนาคารกรุงศรีกำไรครึ่งปีแรกกระโดดเพิ่มขึ้น 58.1% จากการบริษัทลูก

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทในเครือ รายงานผลประกอบการที่โดดเด่นเป็นพิเศษในงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 19,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิด้วยแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อที่เติบโต 5.0% ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ รวมทั้งการบันทึกกำไรจากการลงทุนภายหลังการขายหุ้นจำนวน 50% ในบริษัท เงินติดล้อ จำกัด

ทั้งนี้ การเติบโตของเงินให้สินเชื่อครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 5.0% คิดเป็นจำนวน 84,300ล้านบาท เงินให้สินเชื่อเติบโตครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ โดยสินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้น 6.3% ขณะที่สินเชื่อลูกค้าธุรกิจ SME และสินเชื่อลูกค้ารายย่อย เพิ่มขึ้น 5.3% และ 4.0% ตามลำดับ

ด้านการเติบโตของเงินรับฝากเพิ่มขึ้น 5.0% หรือจำนวน 71,100 ล้านบาท รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 53.9% ปัจจัยหลักมาจากการบันทึกกำไรจากการขายหุ้นจำนวน 50% ในบริษัท เงินติดล้อ จำกัด และรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  

ด้านสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 1.96% ปรับตัวดีขึ้นจาก 2.08% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 168.5% เมื่อเทียบกับ 160.8% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงยังคงแข็งแกร่งที่ระดับ 15.88%   นายเซอิจิโระ อาคิตะ  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของกรุงศรีในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 โดดเด่น สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจของกรุงศรี จากความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอกที่เพิ่มมากขึ้นและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก กรุงศรีได้ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2562 ลงมาอยู่ที่ 3.2% อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความท้าทายดังกล่าว เราคาดว่าแนวโน้มการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และการเดินหน้าลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งตามแผนการดำเนินงานของกรุงศรีอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรก กรุงศรีจึงยังคงเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อที่ระดับ 6-8% ในปี 2562

ข่าวอื่นๆ