คนไทยดื่มหนักภาษีเบียร์สุราโต70%

  • วันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 18:50 น.

คนไทยดื่มหนักภาษีเบียร์สุราโต70%

เก็บภาษีกรมสรรพาสามิต 9 เดือน ขยายตัวมากกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากภาษีสุราเก็บได้เพิ่ม 70% ส่วนภาษีบุหรี่ลดลง 6%

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือน ต.ค.2561- มิ.ย. 2562 เก็บได้ 4.43 แสนล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 2.4 หมื่นล้านบาท หรือ 5.74% เป็นผลการเพิ่มของภาษีรถยนต์ที่ขยายตัว 18% ภาษีเบียร์ 12% สุรา 70% แต่ยาสูบลดลง 6% ผลจากการเพิ่มอัตราภาษีทำให้การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ชะลอการซื้อแสตมป์บุหรี่ เพื่อขายของที่ค้างเก่าให้หมดเสียก่อน ทำให้การเก็บภาษีบุหรี่ในเดือน มิ.ย. 2562 ต่ำกว่าเป้าหมาย 16%

นอกจากนี้ ภาษีน้ำมันก็เก็บได้ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนประมาณ 1% ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ให้กรมสรรพสามิตสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือว่าการเก็บภาษีต่ำลงไม่มากเมื่อเทียบกับที่คาดไว้ก่อนหน้าว่า มาตรการส่งเสริมดังกล่าวจะทำให้การเก็บภาษีน้ำมันลดลง 7-8%

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับเป้าหมายงบประมาณการเก็บภาษี 9 เดือนแรกต่ำกว่าเป้าหมาย 2 หมื่นล้านบาท 5.28% โดยเป้าหมายตามงบประมาณกำหนดไว้ 6.22 แสนล้านบาท แต่หากเทียบกับเป้าที่กระทรวงการคลังปรับให้เหลือ 5.84 แสนล้านบาท การเก็บภาษี 9 เดือนถือว่าสูงกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังปรับใหม่

ข่าวอื่นๆ