ส.ส.เหนืออุ้มชาวไร่ขอรัฐบาลเลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่40%

  • วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 19:15 น.

ส.ส.เหนืออุ้มชาวไร่ขอรัฐบาลเลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่40%

กลุ่ม ส.ส. ภาคเหนือเสนอให้รัฐบาลเลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่ 40% ในปี 2563 ออกไปอีก พร้อมตั้งกองทุนดูแลชาวไร่

นางสิรินทร รามสูต ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ได้กล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรระเบียบวาระด่วนเพื่อพิจารณาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและแต่งตั้งคณะกรรมกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแก้ไขปัญหาพืชผล ข้าว สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อน มันสำปะหลัง ข้าวโพด ผักและผลไม้ภายใน 60 วัน แต่ไม่มีใบยาสูบรวมอยู่ด้วย ว่า เกษตรกรชาวไร่ยาสูบอย่างมาก จากการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่จนทำให้ชาวไร่ใบยาสูบขาดรายได้

นางสิรินทร กล่าวว่า ปัญหาราคาใบยาสูบ ใบยาเส้น ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เคยทำรายได้ให้กับชาวไร่กว่าหมื่นครอบครัวในภาคเหนือตอนบน ซึ่งปลุกยาสูบสายพันธุ์เวอร์จิเนีย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกสายพันธุ์เตอร์กิช และเพชรบูรณ์และสุโขทัยเพาะปลูกยาสูบสายพันธุ์เบอร์เลย์

ทั้งนี้ กระแสการรณรงค์งดสูบบุหรี่ และการขึ้นภาษีเมื่อปี 2560 ทำให้การยาสูบแห่งประเทศไทยลดการผลิตและการรับซื้อใบยาจากชาวไร่ยาสูบลง เนื่องจากบุหรี่ซองมีราคาสูงมาก ผู้สูบบุหรี่หันไปบริโภคยาเส้นทดแทน ชาวไร่ยาสูบจำเป็นต้องยืนหยัดช่วยเหลือตัวเอง จึงหันไปปลูกยาเส้นยาซอย แต่การประกาศขึ้นภาษียาเส้น ทำให้ชาวไร่ได้รับผลกระทบอีกครั้ง เพราะผู้ประกอบการยาเส้นไม่ยอมรับซื้อใบยาและผลักภาระการจ่ายภาษีไปให้เกษตรกรชาวไร่แทน

“การขึ้นภาษียาเส้นอาจมีผลกระทบกับผู้ประกอบการยาเส้นหรือผู้บริโภคบ้าง แต่ไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับผลกระทบที่เกิดกับชาวไร่ เพราะยาสูบเป็นพืชที่ไม่ได้รับการดูแลจากกระทรวงเกษตร จึงอยากฝากให้กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ดูแลชาวไร่ยาสูบตั้งกองทุนขึ้นมาดูแลชาวไร่ และพัฒนายาสูบพันธุ์ยาสูบให้แข่งขันกับตลาดโลกได้”

ด้าน ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ เสนอปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบเช่นเดียวกัน โดยเรียกร้องให้การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) คงโควตารับซื้อใบยาปีนี้ไว้ และขอให้รัฐบาลชะลอการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ 40% ในปี 2563 ออกไปก่อน พร้อมขอให้รัฐบาลมีความชัดเจนในเรื่องการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน

ข่าวอื่นๆ