คลังดันรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายกระตุ้นศก.ไตรมาส3

  • วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 17:50 น.

คลังดันรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายกระตุ้นศก.ไตรมาส3

สคร. ลุ้นไตรมาส 3 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการขนาดใหญ่คึกคัก หลังผลงาน 8 เดือน ใช้เงินคืบ85%

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร. ได้ติดตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจจำนวน 45 แห่ง อย่างใกล้ชิด และยังคงเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีและสานต่อการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้แล้วเสร็จ โดยในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค. 2561 - พ.ค. 2562) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 1.05 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 85% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม โดยเป็นผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณจำนวน 6.07 หมื่นล้านบาท และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจำนวน 4.46 หมื่นล้านบาท

“แม้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจทั้ง 45 แห่ง ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2562 จะได้เพียง 85% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม แต่จากแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้ง 45 แห่ง ในไตรมาส 3 ของปี 2562 คาดว่า รัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ่งจะเป็นหนึ่งปัจจัยหนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่” นายประภาศ กล่าว

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการเร่งลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยมีโครงการสำคัญที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), งานก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาค, แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง, แผนงานบำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพโครงข่ายเพื่อความมั่นคงของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และแผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ยังมีโครงการสำคัญของรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม – ชุมพร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), แผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.), โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข่าวอื่นๆ