ธปท.คาดเศรษฐกิจโตต่ำกว่าคาดปัจจัยเสี่ยงมากกว่าดี

  • วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 08:34 น.

ธปท.คาดเศรษฐกิจโตต่ำกว่าคาดปัจจัยเสี่ยงมากกว่าดี

ธปท.คาดเศรษฐกิจโตต่ำกว่าคาด เนื่องจากสงครามการค้า รัฐบาลตั้งช้ามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงที่ 3.3% และ 3.7% ในปี 2562 และ 2563 ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ในรายงานนโยบายการเงิน ฉบับก่อนจากอุปสงค์ต่างประเทศเป็นสำคัญ โดยปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอลง ประกอบกับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเติบโตชะลอลงจากปีก่อน ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงสนับสนุนเศรษฐกิจแต่ต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิม

กนง. ยังประเมินว่า ประมาณการเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงที่จะต่ำกว่ากรณีฐาน จาก (1) มาตรการกีดกันทางการค้าฯที่อาจรุนแรงขึ้น จนส่งผลให้ปริมาณการค้าโลกชะลอลงกว่าที่คาดและส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทย

(2) การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่อาจต่ำกว่าคาด โดยเฉพาะในกรณีที่สหราชอาณาจักรอาจออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลง (no-deal Brexit) รวมถึงปัญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของจีน และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

(3) การจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้าอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของการเบิกจ่ายและการดำเนินนโยบายภาครัฐ และ (4) จำนวนนักท่องเที่ยวจีนอาจชะลอลงกว่าที่คาดหากรัฐบาลจีนกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ

อย่างไรก็ดี โอกาสที่เศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวสูงกว่ากรณีฐานมาจาก (1) เศรษฐกิจคู่ค้าที่อาจขยายตัวมากกว่าคาด หากมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติม หรือในกรณีที่บรรยากาศการกีดกันทางการค้าฯ มีพัฒนาการดีกว่าคาด

และ (2) อุปสงค์ในประเทศที่อาจขยายตัวมากกว่าคาดจาก (2.1) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและโครงการ PPP และการลงทุนภาคเอกชนที่อาจเกิดเร็วกว่าคาด (2.2) การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่อาจทำได้มากกว่าที่คาด หากรัฐบาลใหม่มีมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายหรือมีมาตรการที่ช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายภาคเอกชนเพิ่มเติม สำหรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังมีความเสี่ยงที่จะต่ำกว่ากรณีฐานเช่นกัน สอดคล้องกับความเสี่ยงของประมาณการเศรษฐกิจและข้อสมมติราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ข่าวอื่นๆ