ปลุกโอกาสรับผลตอบแทนจากกองทุนรับเทรนด์ โลกอนาคต

Sponsored Content
วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
ปลุกโอกาสรับผลตอบแทนจากกองทุนรับเทรนด์ โลกอนาคต
 

หากเอ่ยถึง Megatrends หรือกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น เราคงต้องตระหนักถึงความสำคัญของ 4 เทรนด์ใหญ่ นั่นก็คือ การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) , นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technological Innovation) , ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด (Resource Scarcity) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม (Demographic & Social Change)

ไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจทั่วโลกรวมทั้งไทย ที่จะต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในส่วนของนักลงทุนเองก็ไม่ควรตกขบวน ลองนึกดูว่าถ้าเราได้มีส่วนร่วมกับเทรนด์ที่กำลังเป็นที่พูดถึงและได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลก ผ่านการลงทุนในบริษัทชั้นนำที่ผลิตสินค้าและให้บริการเกี่ยวข้องโดยตรงกับเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้น ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้มากขึ้นนั่นเอง

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เสนอขาย กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน (K-HIT) ซึ่งเป็นการลงทุนแบบ Thematic Investing หรือการคัดเลือกธีมการลงทุนตามเทรนด์โลกที่เกิดขึ้น หรือ Megatrends โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica Share Class P (EUR) บริหารโดย Allianz Global Investors ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบูรณาการข้อมูลจากทีมวิจัยด้านต่างๆ ผ่านระบบ Global Research Platform โดยจะกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก 150-200 ตัวในหลากหลายธีม 5-7 ธีมที่ดีที่สุด ที่สอดคล้องกับกระแส Megatrends

เช่น จากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมเมือง จึงลงทุนในธีมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) และจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จึงลงทุนในธีมเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Tech) รวมไปถึงจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม จึงลงทุนในธีมธุรกิจจัดการน้ำและขยะ (Water & Waste) และจากค่านิยมของชนชั้นกลางที่เปลี่ยนไปโดยมองสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว จึงลงทุนในธีมธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (Pet Economy)

ทั้งนี้กองทุนหลักจะมีการเปลี่ยนธีมธุรกิจใหม่ๆ อย่างน้อย 1 ธีม ในทุกๆ ปี เมื่อธีมธุรกิจที่ลงทุนอยู่เดิมเริ่มเติบโตค่อนข้างจำกัดและมีความน่าสนใจลดน้อยลง เพื่อให้การลงทุนได้รับประโยชน์สูงสุดกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและติดอันดับ Top Quartile โดยนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 13.20% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 4.48% และย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 3.43% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) ขณะที่กองทุน K- HIT มีความเสี่ยงในระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

นับเป็นกองทุนที่เหมาะกับผู้ที่ติดตามเทรนด์ใหม่ๆ อยู่เสมอ และต้องการลงทุนในหุ้นธุรกิจที่จะเติบโตไปกับ Megatrends อีกทั้งต้องการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ รวมถึงสามารถลงทุนในระยะยาว 5 ปีขึ้นไป โดยกองทุนนี้จะเปิดขายครั้งแรก 9 - 19 กรกฎาคมนี้

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน K-HIT เริ่มต้นลงทุนเพียง 500 บาท ผ่านแอป K-My Funds หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 02-6733888 หรือคลิก https://bit.ly/2YxKZbE

คำเตือน

- ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

- การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีราคาผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน

- กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

#KHIT #KAsset #คำตอบที่ใช่ของการลงทุน