กรรมการ 4 ฝ่ายโยนกฤษฎีกายกร่างระเบียบตั้งองค์กรอิสระ

วันที่ 06 ม.ค. 2553 เวลา 18:50 น.
โพสต์ทูเดย์-กรรมการ4ฝ่ายมาบตาพุด โยนกฤษฎีกายกร่างออกระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งองค์กรอิสระ

นายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ในฐานะคณะกรรมการ 4 ฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหามาบตาพุด เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งองค์กรอิสระ โดยได้ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกากลับไปยกร่างการจัดตั้งภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ และให้นำมาพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 11 ม.ค. ซึ่งน่าจะเห็นภาพชัดเจนกันมากขึ้น

”ยอมรับว่ายังมีบางประเด็นที่มีความเห็นต่างกันอยู่เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรอิสระว่าจะเขียนออกมาอย่างไรไม่ให้ขัดต่อเจตนารมย์เดิมตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าต้องเป็นองค์กรเดียวที่มีรูปแบบชัดเจนเหมือนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีความอิสระ”นายสุทธิกล่าว

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้ออกแถลงการณ์เรื่องการจัดตั้งองค์กรอิสระว่า ก่อนหน้านี้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าการจัดตั้งองค์กรอิสระโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไม่สามารถทำได้ เนื่องจากอาจขัดต่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 เนื่องจากการจัดตั้งองค์กรเป็นนิติบุคคลต้องจัดสรรงบประมาณที่ผ่านรัฐสภา ดังนั้น ก็ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น และรัฐบาลต้องกล้าที่จะตัดสินใจใช้อำนาจเชิงนโยบายมากกว่าที่จะมาติดกับดักทางบริหารของระบบราชการแบบเก่าที่ล้าสมัย ไม่สนใจกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นตัวถ่วงของการพัฒนาเชิงรุก

ด้านนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.) ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผ่านการจัดทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)จากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศกว่า 200 รายอย่างเข้มงวด  เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทมีขั้นตอนการทำอีไอเอครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เพื่อสร้างมาตรฐานการลงทุนในไทยและความมั่นใจแภ่ภาคชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทปิโตรเคมี โรงกระดาษ ปูนซิเมนต์  แต่หากขั้นตอนใดไม่ถูกต้องก็ให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

นอกจากนี้ยังเตรียมตั้งสำนักงานการมีส่วนร่วมของประชาชนทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550  โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในเดือน ม.ค.นี้