สรรพากรเดินหน้าเก็บภาษีเงินLibraและแพลตฟอร์มต่างชาติ

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 15:45 น.
สรรพากรเดินหน้าเก็บภาษีเงินLibraและแพลตฟอร์มต่างชาติ
สรรพากรจัดหนักเก็บภาษีเงินLibraดันกม.e-Businessเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแพลตฟอร์มต่างชาติที่มาโกยรายได้ในไทย

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรณี Facebook จะออกสกุลเงินดิจิทัล Libra มาใช้ ต้องรอความชัดเจน ตอนนี้ประเทศไทยมีกฎหมาย พระราชกำหนดการ (พ.ร.ก.) ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทำให้ต้องรอ ก.ล.ต. พิจารณาเสียก่อนว่า Libra เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ หากเข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ก็ต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรค้าขายสกุลเงิน 15%

"ขณะนี้ประเทศไทยมีกฎหมายเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสกุลดิจิทัลอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ และ ก.ล.ต. พิจารณาว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลก็ต้องเสียภาษีจากกำไร 15%" นายเอกนิติ กล่าว

นายเอกนิติ กล่าวว่า ในโลกยุคดิจิทัลยุคมีความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กรมสรรพากรต้องปรับตัวให้ทันเพื่อให้การเก็บภาษีเกิดความเป็นธรรม ซึ่งขณะนี้กรมสรรพากรจะเสนอให้รัฐบาลใหม่เดินหน้า ร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ที่กำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลแพลตฟอร์มในต่างประเทศ ที่มีรายได้จากการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเกินกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี ต้องมาลงทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อย หากรัฐบาลใหม่ยืนยัน ก็สามารถส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ส่งเรื่องต่อให้สภาผู้เแทนราษฎรพิจารณาเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป

"ที่ผ่านมากรมสรรพากรเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในต่างประเทศ แต่มีแพลตฟอร์มให้บริการในประเทศไทย เช่น การให้ดาวน์โหลดหนัง เพลง เกมส์ หรือ แพลตฟอร์มให้บริการอื่นๆ ที่มีรายได้ในประเทศไทย แต่กรมสรรพากรเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้ หากมีกฎหมาย e-Business ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างประเทศต่างๆ ที่ให้บริการและมีรายได้ในไทยต้องมาลงทะเบียนเสียภาษีกับกรมสรรพากร ทำให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการไทย รวมถึงทำให้การเก็บภาษีของประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยในประเทศออสเตรเลีย และประเทศเกาหลีใช้ได้ผลมาแล้ว" นายเอกนิติ กล่าว

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า เรื่องสกุลเงินดิจิทัล Libra ของ Facebook ยังไม่ถือเข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล จนกว่า Facebook หรือ นิติบุคคลรายใดรายหนึ่งจะมาขอ ก.ล.ต. เป็นตัวแทนในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินสกุลดังกล่าวเสียก่อน

"หาก Facebook ไม่มายื่นขอเป็นตัวแทนแลกเปลี่ยน สกุลเงินดิจิทัล Libra ก็ถือว่า สกุลเงินดิจิทัล Libra ไม่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล เก็บภาษีไม่ได้ เหมือนกับสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ จำนวนมากที่เกิดขึ้น และก.ล.ต. ได้ออกประกาศเตือนนักลงทุนให้ระวังถูกหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล ที่ ก.ล.ต. ไม่รับรองเป็นสกุลเงินดิจิทัล"