"สมคิด"คิดไกลไปให้ถึงดันsmart farmerเข้าตลาดหุ้น

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 08:03 น.
"สมคิด"คิดไกลไปให้ถึงดันsmart farmerเข้าตลาดหุ้น
สมคิดสั่ง"ธ.ก.ส."ผนึก"ก.ล.ต."ยกระดับ smart farmerปั้นเข้าตลาดหุ้น

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ว่า ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้ามาช่วยธ.ก.ส. เรื่องการยกระดับเกษตรกรไทยให้เป็น Smart farmer ซึ่งปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีฐานลูกค้าอยู่ 3 แสนราย ให้สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร แปรรูป และหาช่องทางจำหน่าย

นอกจากนี้ ยังขอขอความร่วมมือจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. ผลักดันให้สินค้าเกษตร และ สตาร์ทอัพเกษตรเข้าระดมทุนทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มในอนาคตด้วย

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า เร็วๆ นี้ จะส่งทีมงานของ ก.ล.ต. เพื่อหารือแนวทางให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคเกษตร สามารถเข้าไประดมทุนในตลาด MAI ได้ ซึ่งจะยกระดับภาคเกษตรของไทยในระดับฐานรากมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ในปีบัญชี2561 ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อได้กว่า 6.7 แสนล้านบาท โดยมีเกษตรกรลูกค้ามากกว่า 4.2 ล้านราย มีพอร์ตสินเชื่อทั้งระบบรวมกันกว่า 1.4 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ได้เตรียมมาตรการช่วยเกษตรกรลูกค้าที่มีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาทซึ่งมีจำนวนกว่า 1.5 ล้านราย มีมูลหนี้กว่า 3.1 ล้านล้านบาท และเกษตรกรในกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิต 2.67 ล้านราย คิดเป็นมูลหนี้กว่า 9.09 แสนล้านบาท เช่น มาตรการขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ 3 ปี การปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเป็นต้น

บทความแนะนำ