สลากธอส.แสนล้านใกล้คลอด ครม.ไฟเขียวเงื่อนไข

  • วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 17:59 น.

สลากธอส.แสนล้านใกล้คลอด ครม.ไฟเขียวเงื่อนไข

ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการออกและขายสลากออมทรัพย์ ธอส. ประเดิมวงเงิน 1 แสนล้านบาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการออกและขายสลากออมทรัพย์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง อาทิ กำหนดให้สลากออมทรัพย์ ระบุชื่อผู้ถือ ถ้าถูกรางวัลธนาคารจะจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ถือเป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ และเมื่อมีอายุครบกำหนดธนาคารจะจ่ายเงินคืนตามราคาสลากออมทรัพย์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนด โดยจะออกจำหน่ายเป็นชุดๆ ซึ่งสลากออมทรัพย์แต่ละฉบับอาจถูกรางวัลได้มากกว่าหนึ่งครั้งตลอดอายุของสลาก และการออกรางวัลในแต่ละครั้งให้กระทำโดยเปิดเผยโดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นสักขีพยาน และประกาศผลการออกรางวัลแก่สาธารณชนโดยเร็ว

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่าแผนการออกสลากออมทรัพย์ ธอส. จำนวน 3 ชุด วงเงิน 1 แสนล้านบาท ชุดแรกที่จะเริ่มจำหน่ายได้แก่สลาก Premium ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท จำนวน 27,000 ล้านบาท ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน จำนวน 27 รางวัล/เดือน รางวัลละ 200,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ทำให้ผู้ถือสลากมีโอกาสลุ้นรางวัลถึง 972 รางวัล

ทั้งนี้สลาก Premium ชุดวิมานเมฆ จะมีจำนวน 27,000 หน่วย ทำให้ผู้ซื้อมีสิทธิถูกรางวัลสูงถึง 0.1% และเมื่อฝากครบ 3 ปี จะให้ผลตอบแทนหน้าสลากสูงถึง 1.4% ต่อปี เทียบเท่ากับเงินฝากประจำ หากถูกรางวัลเพียง 1 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 8.07%

นอกจากนี้ หากถูกรางวัล 2 ครั้ง ผลตอบแทนจะเป็น 14.37% หากถูกรางวัล 3 ครั้ง ผลตอบแทนจะเป็น 21.40% หากถูกรางวัล 4 ครั้ง ผลตอบแทนจะเป็น 28.07% และหากถูกรางวัล 5 ครั้ง ผลตอบแทนจะเป็น 34.73%

นายฉัตรชัย กล่าวว่า ผู้ที่สนใจซื้อสลากต้องนำเงินมาฝากกับ ธอส. เพื่อของสิทธิ์การซื้อได้คนละไม่เกิน 5 หน่วย กรณีที่มีผู้จองสิทธิ์มากกว่าจำนวนสลาก ทาง ธอส. จะใช้วิธี Random โดยธนาคารจะเปิดให้ผู้สนใจฝากเงินจองสิทธิ์ในเดือน มิ.ย. นี้ หลังจากนั้นคาดว่าสลากจะถึงมือผู้จองในเดือน ส.ค. และออกรางวัลครั้งแรก 16 ก.ย. 2562

สำหรับการออกสลาก ธอส. ชุดที่ 2 ราคาหน่วยละ 10 ล้านบาท จำหน่ายจำนวน 30,000 ล้านบาท จะออกรางวัลทุกไตรมาส รางวัลละ 3 ล้านบาท มีจำนวน 3-5 รางวัล ผู้ซื้อสลากมีโอกาสถูกรางวัลสูงเช่นกัน โดยธนาคารจะเปิดให้ร่วมกันซื้อสลากได้ โดยจะเปิดให้จองปลายปีนี้

ก่อนหน้านี้ ครม.ไฟเขียวเว้นภาษีเงินได้ดอกเบี้ยและเงินรางวัลที่ได้จากการซื้อสลาก ธอส. รวมถึงดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้กับ ธอส. ตอนนี้รอประกาศของกรมสรรพากรออกมาเป็นทางการเท่านั้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ