นายกฯผ่านรูปแบบจัดจ้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง แต่ให้ทบทวนงบประมาณ

วันที่ 06 ม.ค. 2553 เวลา 18:19 น.
โพสต์ทูเดย์ – ครม.ได้ข้อสรุปสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ใช้รูปแบบพีพีพี ให้ภาครัฐจ้างเอกชนดำเนินการ แต่รัฐคงสิทธิในการควบคุมอัตรค่าโดยสาร แต่ไม่ผ่านงบประมาณจัดสร้าง 13,243 ล้านบาทและค่าจ้างที่ปรึกษา 1,678 ล้านบาทตามที่คมนาคมเสนอ คาดทำทีโออาร์ได้ต้นปี 2554 และวางระบบเสร็จในปี 2557 ตามกรอบ

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปรูปแบบการจัดจ้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ว่าให้ใช้รูปแบบ PPP Gross Cost โดยให้ภาครัฐจ้างเอกชนในการดำเนินการ ซึ่งภาคเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนในระบบอาณัติสัญญาณ ระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร ตัวรถไฟฟ้า และให้บริการการเดินรถ เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวช่วยกระจายความเสี่ยง ด้านปริมาณผู้โดยสารและต้นทุนการดำเนินงาน ทำให้ภาครัฐสามารถกำหนดนโยบายด้านอัตราค่าโดยสารให้จูงใจประชาชนให้หันมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนได้มากขึ้นในอนาคต และยังช่วยให้เอกชนแข่งขันกันได้เต็มประสิทธิภาพด้วย 

“วันนี้ที่ประชุม สรุปได้แค่รูปแบบการจัดจ้างเท่านั้น ส่วนรายละเอียดต่างๆตามกฎหมายการเข้าร่วมการงานหรือดำเนินกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 นายกฯเห็นควรให้ กระทรวงคมนาคม คลัง สำนักงบประมาณ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)ไปศึกษามาเพิ่มเติม” นายวัชระกล่าว

นายวัชระ เปิดเผยว่า  การศึกษานายกฯเห็นควรให้ไปพิจารณาทำการทดสอบตลาด เพื่อรับฟังความเห็นนักลงทุน และให้ไปพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการลงทุนของภาคเอกชน เพื่อให้มีการแข่งขันต้นทุนการบริการใหม่ ส่วนค่าตอบแทนที่จะให้กับเอกชนที่กระทรวงคมนาคมเสนอมาที่อัตรา 12.5% ของรายได้ นั้น นายกฯยังไม่สรุป ให้รอผลการศึกษาก่อน รวมทั้งให้ไปกำหนดขอบเขตการดำเนินโครงการว่า รถไฟฟ้าจะโอนเป็นสมบัติของรัฐได้เมื่อไร สามารถโอนได้ทันทีที่เริ่มงาน หรือครบสัญญาสัมปทาน 30 ปีก่อน และไปดูว่ารถไฟฟ้าถ้าครบ 10 ปีตรวจประเมินประสิทธิภาพไม่ผ่านจะให้เอกชนบริหารหรือไม่ก็ต้องไปดูด้วย แล้วจึงให้นำมาเสนอใหม่ 

นายวัชระ เปิดเผยว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไม่ได้สรุปกรอบงบประมาณการจัดจ้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงว่าควรใช้งบที่ 13,243 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอหรือไม่ เพราะกรอบดังกล่าวเป็นเพียงกรอบเบื้องต้นเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่นเดียวกับงบประมาณการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบรถไฟฟ้าที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพิ่มเป็น 1,678 ล้านบาท จากเดิมที่เคยเสนอ 1,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 382 ล้านบาท นายกฯก็ยังไม่สรุปเช่นกัน เพราะต้องการให้ปรับลดและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนำมาพิจารณาอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามี่ประชุมคาดไว้เบื้องต้นว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงน่าจะสามารถร่างกรอบเงื่อนไขสัญญาคัดเลือกการจัดจ้าง(TOR) ได้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หรือเรียบร้อยในช่วงต้นปี 2554 นี้ และสามารถวางกรอบโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าสายนี้ได้แล้วเสร็จในปี 2557 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอมาได้