ธปท.จับมือธนาคารกลางลาวกำกับดูแลสถาบันการเงิน

  • วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 19:06 น.

ธปท.จับมือธนาคารกลางลาวกำกับดูแลสถาบันการเงิน

ธปท.ลงนามกับธนาคารกลางลาว เพื่อกำกับดูแลสถาบันการเงินที่ไปเปิดบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ Mr. Sonexay Sitphaxay ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว (Bank of the Lao PDR) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจอยู่ในทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลสถาบันการเงินสากล (Basel Core Principles for Banking Supervision)

ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมถึงการสนับสนุนการกำกับดูแลสถาบันการเงินแบบรวมกลุ่มและข้ามพรมแดน ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพิจารณาให้ใบอนุญาต (Licensing) การตรวจสอบสถาบันการเงิน การจัดตั้ง supervisory colleges และการบริหารจัดการสถาบันการเงินในภาวะวิกฤติร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน

ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ไทย 7 แห่งที่เปิดดำเนินการใน สปป. ลาว โดย 1 แห่งจัดตั้งเป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary Bank) และอีก 6 แห่งจัดตั้งเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ (รวมจำนวน 8 สาขา) และมีสำนักงานผู้แทนของธนาคารพาณิชย์ลาวเปิดดำเนินการในประเทศไทยจำนวน 1 แห่ง

ข่าวอื่นๆ