สคบ.ลุยเจรจาบ.ลิสซิ่ง พักชำระหนี้ คนผ่อนรถ

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 15:02 น.
สคบ.ลุยเจรจาบ.ลิสซิ่ง พักชำระหนี้ คนผ่อนรถเจอภัยน้ำท่วม  

นายถนอม อ่อนเกตุพล เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ซึ่งกำกับดูแล สคบ.ให้เชิญสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย หรือผู้ประกอบการธุรกิจไฟแนนซ์ รถยนต์ มาร่วมประชุมขอความร่วมมือในการเยียวยาช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อที่ประสบภัยน้ำท่วมและวาตภัย  ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีนายประยุทธ์ จิตรวัชรโกมล ประธานสมาคมและกรรมการสมาคม และผู้แทนบริษัทลิสซิ่ง  เช่น กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาต โตโยต้า สินเอเชีย ทิสโก้ เข้าร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล

นายถนอม  กล่าวว่า  จากการหารือร่วมกัน สมาคมเช่าซื้อ ซึ่งมีสมาชิก จำนวน 33 บริษัท ทั่วประเทศ มีลูกค้าในธุรกิจเช่าซื้อ ประมาณ 2 ล้านราย จะให้การสนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้  ใน 7 แนวทาง ดังนี้ 1. จะให้มีการยกเว้นค่าติดตามทวงถามและเบี้ยปรับสำหรับลูกค้าที่ประสบภาวะน้ำท่วมและวาตภัย ตั้งแต่งวด เดือนตุลาคม – 31 ธันวาคม เป็นเวลา 3 เดือน 2. จะให้มีการพักการชำระค่างวดเช่าซื้อสำหรับลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยยืดระยะเวลาออกไปตามที่ตกลง 3. ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แก่ลูกค้า  เช่น ขยายระยะเวลาการผ่อนชำรtค่างวดเช่าซื้อออกไป โดยแต่ละสถาบันจะพิจารณาจากความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย

ทั้งนี้ 4. จะให้มีการหยุดการทวงถามหนี้สำหรับลูกหนี้เช่าซื้อที่ประสบภัย ซึ่งปกติทางบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทางถาม ครั้งละ 300-500 บาท 5. ลูกค้าที่เช่าซื้อรถยนต์ เพื่อการพาณิชย์ จำนวนหลายคัน จะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า 6. ในกรณีลูกค้าต้องการวงเงินฉุกเฉินเพิ่มเติม ทางบริษัทในสังกัดสมาคม จะให้การสนับสนุนวงเงินกู้ฉุกเฉินให้กับลูกค้าเป็นกรณีพิเศษ โดยจะได้รับการยกเว้นการชำระค่างวด ใน 2 เดือนแรก  และ 7. มาตรการอื่นๆ ที่ลูกค้าผู้เช่าซื้อร้องขอ เช่น กรณีที่ประชาชนที่มีรถยนต์ แต่ไม่เป็นลูกค้าของบริษัทเช่าซื้อ ก็สามารถนำรถยนต์ไปขอกู้เงินเพื่อนำเงินมาซ่อมแซมบ้านเรือนได้ ซึ่งก็จะได้รับการพิจารณาสิทธิพิเศษเช่นเดียวกัน