แบงก์รัฐเปิดตลาดนัดกระตุ้นศก.ชุมชน

  • วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 19:42 น.

แบงก์รัฐเปิดตลาดนัดกระตุ้นศก.ชุมชน

ธ.ก.ส. ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 8 แห่ง เปิดตลาดนัดช่วยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีอาชีพ สร้างรายได้ตามนโยบายกระทรวงการคลัง

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ แห่ง จัดโครงการ ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน ครั้งที่ 2 ประจําปี 2562 ซึ่งกําหนดจัดตลาดเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 26 -28 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่ บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ เกษตรกรทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นพื้นที่จัดจําหน่ายสินค้าเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยบูธจําหน่ายสินค้ากว่า 90 บูธ คัดสรรสินค้าคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมจากทั่วประเทศมาจําหน่าย อาทิเนื้อโคขุน ผลิตภัณฑ์แปรรูปโคขุน จากสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าบ้านภูโฮมสเตย์ จังหวัดมุกดาหาร ผ้าย้อมคราม จังหวัดนครพนม เสื้อผ้าหม้อฮ่อม จังหวัดแพร่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย กาแฟโกปี๋บ้านทองอิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพารา จากจังหวัดบึงกาฬ และชุมพร นอกจากนั้นยังมี ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ และข้าวออแกร์นิค

ในงานนี้โปรโมชั่น "ยิ่งซื้อ ยิ่งลด" เมื่อชําระค่าสินค้าผ่าน QR Code น้องหอมจัง ตังค์เยอะ หรือใช้บัตรเดบิต ธ.ก.ส. ซื้อสินค้าผ่านเครื่อง EDC ภายในงานตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน รับคูปองส่วนลดเงินสดทันทีสําหรับซื้อสินค้าในครั้งต่อไป จํากัด 1 สิทธิ์/e-Slip/คน/วัน จํานวน 200 คูปอง/วัน และ โปรโมชั่น "ฟรี 3 ต่อ ฟรีค่าบัตร ฟรีค่ารายปี ฟรีกระเป๋าล้อลาก" สําหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่ไม่เคยมีบัตร ATM ธ.ก.ส. ฟรี 3 ต่อ ต่อที่ 1 ฟรีค่าบัตร ต่อที่ 2 ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี และต่อที่ 3 ฟรีกระเป๋าล้อลาก เพียงเปิดบัตรเดบิต ธ.ก.ส. ลงทะเบียน ธ.ก.ส. A-Mobile เปิดบัญชี/ฝากเงินเพิ่ม 5,000 บาทขึ้นไป และคงยอด 3 เดือน

สําหรับลูกค้าเดิมที่มีบัตร ATM ธ.ก.ส. เมื่อนําบัตรเดิมมาเปลี่ยนเป็นบัตร ATM แบบ Chip Card หรือบัตรเดบิต ธ.ก.ส. ฟรีค่าธรรมเนียมเปลี่ยนบัตร นอกจากนี้ เพื่อร่วมรณรงค์และสนับสนุนการงดใช้ถุงพลาสติกในตลาด ธ.ก.ส. มอบสิทธิพิเศษสําหรับผู้ซื้อสินค้าผ่าน QR Code ตั้งแต่800 บาทขึ้นไปภายในวันเดียวกัน สามารถนํามาแลกรับถุงผ้าลดโลกร้อนสารพัดประโยชน์ได้ที่กองอํานวยการทันที 1 ใบ

ข่าวอื่นๆ