ชาวนาเฮ ธกส.ลุยรับประกันราคาข้าวหนุนนโยบายรัฐบาลใหม่

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 12:43 น.
ชาวนาเฮ ธกส.ลุยรับประกันราคาข้าวหนุนนโยบายรัฐบาลใหม่
ธ.ก.ส.พร้อมเต็มสูบประกันรายได้เกษตกรปลูกข้าว ตามนโยบาลรัฐบาลใหม่ คาดใช้เงิน 5-6 หมื่นล้านบาทต่อปี

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ติดตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมสนับสนุน โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรที่ปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรมีรายได้ดีในระดับที่เหมาะสม

ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. เคยดำเนินการรับประกันรายได้เกษตรที่ปลูกข้าวสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งทำให้ธนาคารมีความพร้อมที่จะดำเนินการเรื่องนี้ได้ทันที เมื่อรัฐบาลใหม่มีนโยบาย

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมาในโครงการชดเชยต้นทุนการผลิตและเก็บเกี่ยวการปลูกข้าวฤดูการผลิตปี 2561/62 ให้กับเกษตรกร 4 ล้านราย รายละไม่เกิน 12 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท ใช้เงินไปทั้งหมด 56,000 ล้านบาท คาดว่าการประกันรายได้เกษตรกรที่ปลูกข้าวจะใช้เงินใกล้เคียงกัน โดยธนาคารจะเป็นผู้ออกเงินให้รัฐบาลก่อน หลังจากนั้นรัฐบาลจะทยอยตั้งงบประมาณมาใช้ให้กับธนาคารต่อไป

นายสมเกียรติ กล่าวว่า นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังสนับสนุนของรัฐบาลใหม่เรื่องการประกันภัยพืชผลฤดูกาลผลิต 2562/63 ซึ่งเริ่มให้เกษตรทำประกันตั้งแต่เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ โดยจะมีการเพิ่มพืชที่จะให้ประกันความหรือไม่ต้องขึ้นกับการตัดสินใจของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับฤดูกาลผลิต 2561/62 ที่ผ่านมา ธนาคารตั้งเป้าให้เกษตรกรทำประกันภัยพืชผลจำนวน 30 ล้านไร่ ให้ประกับพืช 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด โคนม และลำไย มีเกษตรมาประกันภัยจำนวน 1.9 ล้านราย เป็นพื้นที่ 27.6 ล้านไร่ เกษตรกรจ่ายค่ากรมธรรม์ 2,400 ล้านบาท มีเกษตรได้รับการชดเชย 1,200 ล้านบาท

นายสมเกียรติ กล่าวว่า ธ.ก.ส.ยังพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่องการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่จะมีการลงทะเบียนผู้รับสวัสดิการจากรัฐรอบใหม่ ซึ่งเงื่อนไขเป็นอย่างไร ต้องรอให้รัฐบาลเข้ามาเห็นชอบ ส่วน ธ.ก.ส. มีความพร้อมดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ว