เร่งเที่ยวช้อปช่วยชาติลดหย่อนภาษีหมดสิ้นเดือนนี้

  • วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 13:28 น.

เร่งเที่ยวช้อปช่วยชาติลดหย่อนภาษีหมดสิ้นเดือนนี้

มาตรการภาษีเที่ยวช้อปช่วยชาติไม่เกิน 20,000 บาท สิ้นสุดสิ้นเดือนนี้ ส่วนซื้อหนังสือลดหย่อนภาษีได้ถึงสิ้นปี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เมื่อวันที่10 มิถุนายน 2562 เรื่องการลดหย่อนภาษีเงินได้จากการใช้จ่ายท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองและในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวรอง โดยสามารถนำรายจ่ายตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มาหักลดหย่อยภาษีได้

สำหรับรายจ่ายท่องเที่ยวเมืองรองหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 20,000 บาท และจังหวัดที่ไม่ใช่ท่องเที่ยวเมืองรองได้ไม่เกิน 15,000 บาท โดยรวมหักลดหย่อนทั้งท่องเที่ยวเมืองรองและไม่เมืองรองได้ไม่เกิน 20,000 บาท

นอกจากนี้ นายเอกนิติ ยังออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องเป็นการซื้อสินค้าตั้งแต่ 30 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายเอกนิติ ได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเว้นการเก็บภาษีจากรายจ่ายที่ซื้อหนังสือทุกประเภท หรือค่าบริการหนังสือทุกประเภทที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่เกิน 15,000 บาท โดนต้องซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้มาตรการภาษีทั้งหมดที่ออกมาเพื่อพยุงเศรษฐกิจที่ขยายตัวชะลอลง และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากในต่างจังหวัดให้ดีขึ้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ