เร่งสร้างบ้านคนไทยให้คนรายได้น้อยกู้ดอกต่ำคงที่4 ปี 2.75%

  • วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 14:56 น.

เร่งสร้างบ้านคนไทยให้คนรายได้น้อยกู้ดอกต่ำคงที่4 ปี 2.75%

ธนารักษ์จับมือธอส.-ออมสินปล่อยกู้บ้านคนไทยดอกเบี้ยต่ำคงที่ 4 ปี 2.75%

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ได้ลงนามร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน ในการปล่อยสินเชื่อโครงการบ้านคนไทยประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุจำนวน 8 แปลง ครอบคลุม 4 ภาคทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการเปิดประมูลหาผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการและได้ผู้ได้รับสิทธิการพัฒนาที่ราชพัสดุพร้อมทั้งจัดทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเรียบร้อยแล้วทั้ง 5 พื้นที่

นอกจากนี้ ได้เปิดจองโครงการแล้ว 4 พื้นที่ ประกอบด้วย ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ และเชียงราย โดยมีผู้จองสิทธิจำนวน 2,249 ราย คิดเป็น 98% ของจำนวนยูนิตทั้งหมด 2,302 ยูนิต ซึ่งถือว่าได้รับความสนใจสูงมาก เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยราคาบ้านจะอยู่ที่หลังละ 350,000-700,000 บาทขณะที่การดำเนินการในเฟส 2 จะเริ่มประชาพิจารณ์ความต้องการในปี 2563 และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีถัดไป ส่วนการให้สินเชื่อนั้น สำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ จะคิดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ในอัตรา 3% ต่อปี หลังจากนั้น MLR - ไม่เกิน 1% ต่อปี โดยมีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี

ขณะที่ผู้มีรายได้น้อยที่จะขอสินเชื่อโครงการดังกล่าว จะคิดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 ในอัตรา 2.75% ต่อปี หรือ หากกู้ 700,000 บาท จะผ่อนชำระ 3,300 บาทต่อเดือนใน 4 ปีแรก และปีที่ 5-30 ผ่อนชำระ 4,500 บาทต่อเดือน ผู้กู้อายุสูงไม่เกิน 70 ปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี

สำหรับกรมธนารักษ์กำหนดรูปแบบการก่อสร้างโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” เป็นประเภทที่อยู่อาศัยไว้ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย บ้านแฝด กำหนดให้มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร บ้านแถวกำหนดให้มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร และอาคารชุดพักอาศัย กำหนดให้มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า การปล่อยกู้ “บ้านคนไทยประชารัฐ” โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ธนาคารเตรียมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำแบ่งเป็น สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1 - 3 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ให้กู้เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามเงื่อนไขของโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ และ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1 - 4 เท่ากับ 2.75 % ต่อปี ให้กู้เพื่อที่อยู่อาศัยบนที่ดิน ราชพัสดุภายใต้โครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ในระดับราคา 350,000-700,000 บาท/หน่วย ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี

ขณะที่ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า การปล่อยกู้ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ธนาคารจะปล่อยกู้ผู้มีรายได้น้อย ตรึงดอกเบี้ย 4 ปี แรก 2.75% ราคาบ้านไม่เกิน 700,000 บาท ในกรอบวงเงินโครงการรวม 4,000 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ