“ธนชาต”ลุยให้บริการหนังสือค้ำประกันบนบล็อกเชนเสริมเขี้ยวเล็บภาคธุรกิจยุคดิจิทัล

  • วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 12:16 น.

“ธนชาต”ลุยให้บริการหนังสือค้ำประกันบนบล็อกเชนเสริมเขี้ยวเล็บภาคธุรกิจยุคดิจิทัล

ธนาคาร ธนชาต ประเดิมให้บริการหนังสือค้ำประกันบนบล็อกเชน 3 กลุ่มบริษัทใหญ่

ธนาคาร ธนชาต ได้ประกาศความพร้อมให้บริการ หนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยี “บล็อกเชน” แก่องค์กรธุรกิจเบื้องต้นแล้ว 3 องค์กร ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทจีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด และ กลุ่ม บริษัทปูนซิเมนต์ไทย ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนเป็นต้นไป และพร้อมรองรับองค์กรธุรกิจที่จะเข้าร่วมโครงการในอนาคต

หนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูง ตรวจสอบง่าย และปลอมแปลงยาก ให้บริการแก่หน่วยงานผู้รับหนังสือค้ำประกัน และคู่ค้าผู้วางหนังสือค้ำประกัน โดยบริษัทผู้รับหนังสือค้ำประกันสามารถดูเอกสารหนังสือค้ำประกันของคู่ค้าที่ออกโดยธนาคารได้ผ่านระบบซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่ารูปแบบเดิม เอื้อให้เกิดการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายธนาคารและภาคธุรกิจต่างๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ บริการ หนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยี “บล็อกเชน” นับเป็นก้าวแรกตามแผนการสร้างชุมชน Thailand Blockchain Community Initiative ซึ่งธนาคารธนชาต ร่วมมือกับสมาชิกสมาคมธนาคารไทย 14 แห่ง พร้อมด้วยรัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ 7 แห่ง ขานรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมายกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ โดยองค์กรธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารธนชาต ทุกสาขา

ข่าวอื่นๆ