กอช.เร่งสมาชิกสมัครบริการ “หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เข้าบัญชีเงินออม”

  • วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 11:12 น.

กอช.เร่งสมาชิกสมัครบริการ “หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เข้าบัญชีเงินออม”

กอช. ย้ำสมาชิกสามารถสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ไร้กังวลลืมออม ไม่พลาดรับสิทธิเงินสมทบจากรัฐ

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า สมาชิก กอช. สามารถออมเงินได้สะดวกและต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเดินทางไปส่งเงินออมสะสมที่จุดบริการ กอช. เพียงสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) เพื่อส่งเป็นเงินออมสะสมสมาชิกขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี

สำหรับสมาชิก กอช. หรือผู้สนใจที่ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ต้องการออมให้คนใกล้ชิดที่เป็นสมาชิก กอช. สามารถสมัครรับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ต่อเนื่องไม่มีกำหนด ซึ่งเจ้าของบัญชีเงินฝากต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง ได้ที่ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยบริการ กอช. อยู่แล้ว

ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากที่ต้องการให้หักอัตโนมัติ จะต้องเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารใดธนาคารหนึ่งใน 4 ธนาคาร และเจ้าของบัญชีเงินฝากไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก กอช. ก็ได้ ซึ่งระบบจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อส่งเป็นเงินออมสะสมสมาชิก กอช. เข้าในบัญชีกองทุน ทุกวันที่ 20 ของแต่ละเดือน ตามจำนวนเงินที่ผู้สมัครบริการได้ระบุไว้ตั้งแต่ 50 - 1,100 บาทต่อเดือน ทำให้สมาชิก กอช. ได้รับเงินสมทบจากรัฐอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่ต้องกังวลว่าจะลืมออม

นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้ผู้ปกครองสามารถออมให้บุตรหลานได้อีกด้วย โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน กอช. เพื่อสมัครสมาชิก ตรวจสอบสิทธิ ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และดูเงินสมทบจากรัฐ ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th

ล่าสุดสมาชิก กอช. จากที่เคยมีอยู่ 6 แสนราย เพิ่้มขึ้นเป็นกว่า 9 แสนราย หรือ เพิ่มขึ้นถึง 3 แสนราย และจะเพิ่มเป็น 1.2 ล้านรายภายในสิ้นปีนี้

ทั้งนี้ กอช. เป็นกองทุนส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เข้าถึงการออมที่จะเป็นแหล่งรายได้ไว้ใช้ยามชราที่มั่นคงได้เหมือนผู้ที่ประกอบอาชีพอื่น ที่มีเงินออมไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี เป็นรายเดือนเพิ่มมากขึ้น

ผู้สนใจสมัครสมาชิก กอช. ได้ตั้งแต่อายุ 15 – 60 ปี ที่ไม่มีสวัสดิการจากรัฐบาล ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีจำนวนกว่า 21 ล้านคนทั่วประเทศ จะได้เติมเต็มเงินออมหลังเกษียณเป็นรายเดือน

ข่าวอื่นๆ