เร่งยกระดับการแข่งขัน หลัง WEF ลดอันดับไทยลง 2 อันดับ

วันที่ 06 ม.ค. 2553 เวลา 17:25 น.
นายกรัฐมนตรี สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ให้ตั้งคณะกรรมการเพิ่มขีดความสารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อดำเนินการจัดยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันประเทศในระยะยาว และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลต่างๆจากหน่วยงาน เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม (WEF) , สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD)  , องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ หอการค้าต่างประเทศ เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ WEF รายงานสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของไทยปี 2552 พบว่า อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลง 2 อันดับ มาอยู่ที่ 36 จาก 131 ประเทศ ขณะที่ IMD ประกาศอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยดีขึ้น 1 อันดับ อยู่ที่ 26 จาก 55 ประเทศ