คลังแจกคนรายได้น้อยอีก3เดือน

  • วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 20:00 น.

คลังแจกคนรายได้น้อยอีก3เดือน

คลังควักอีก 12,000 หมื่นล้านบาท แจกผู้มีรายได้น้อย 14.5 ล้านคน ต่ออีก 3 เดือน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็น 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการทั้ง 14.5 ล้านคน จึงยังได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพขั้นพื้นฐานต่อไปเหมือนเดิม

สำหรับสวัสดิการที่ผู้มีรายได้น้อยจะได้ยังเหมือนเดิม คือ วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน สวัสดิการค่าเดินทางค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน และวงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จะขอให้สำนักงบประมาณหจัดสรรเงิน 10,000-12,000 ล้านบาท ใช้เพิ่มเติมต่อไปอีก 3 เดือน

อย่างไรก็ตาม กองทุนประชารัฐสวัสดิการฯ ตั้งแต่ปี 2560 ได้รับเงินงบประมาณ 1.4 แสนล้านบาท ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ใช้ไปแล้ว 90,000 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ 2562 จะเหลือ 18,000 หมื่นล้านบาท พอที่จะใช้แจกสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย 14.5 ล้านคน ได้อีก 3 เดือน

 

ข่าวอื่นๆ