คลังรอรัฐบาลใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 29 พ.ค. 2562 เวลา 10:05 น.
คลังรอรัฐบาลใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจ
คลังแจงงบปี 2563 ล่าช้าไม่กระทบเศรษฐกิจ เร่งหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าและรัฐบาลใหม่ออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังจะรอรัฐบาลใหม่เข้ามาพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าหมาย ซึ่งคลังจะไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมในขณะนี้ที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่

สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ต้องล่าช้าออกไปจากเดิมที่ต้องเริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็น 1 ม.ค. 2563 คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับการขยายตัวเศรษฐกิจมาก เพราะในส่วนของงบประจำก็ให้ใช้ตามงบประมาณปี 2562 ไปพรางก่อนได้

ในส่วนของงบลงทุนปีงบประมาณ 2563 กระทรวงการคลังก็จะให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าไว้เลย เมื่องบประมาณมีผลวันที่ 1 ม.ค. 2563 ก็จะได้เซ็นสัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ ได้ทันที เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ต่อเนื่อง