รัฐวิสาหกิจส่งรายได้7เดือนปีงบ2562เกินเป้าหมาย20%

  • วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 14:51 น.

รัฐวิสาหกิจส่งรายได้7เดือนปีงบ2562เกินเป้าหมาย20%

สคร.เร่งเครื่องส่งรายได้รัฐวิสาหกิจเข้าคลัง 7 เดือนแรก เกินเป้าหมาย 21,027 ล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วง 7 เดือนของปีงบประมาณ 2562 สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% รวมจำนวน 127,321 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 21,027 ล้านบาท หรือ 20% ของประมาณการสะสม

ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วง 7 เดือนของปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ บริษัท ปตท. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ท่าอากาศยานไทย รวมจำนวน 95,314 ล้านบาท คิดเป็น 75% ของเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ