กบข.เปิดมิติใหม่ร่วมมือพันธมิตรไม่ลงทุนหุ้นปั่น

  • วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 13:59 น.

กบข.เปิดมิติใหม่ร่วมมือพันธมิตรไม่ลงทุนหุ้นปั่น

กบข.จับมือ ตลท. บลจ. บริษัทประกัน และกองทุนประกันสังคม ทำบัญชีไม่ลงทุนหุ้นปั่น สร้างธรรมาภิบาลตลาดทุนแบบยั่งยืน

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ กบข.จะลงนามความร่วมมือกับกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รายใหญ่ 7 แห่ง บริษัทประกันชีวิตรายใหญ่ 3-4 แห่ง และ กองทุนประกันสังคม เพื่อร่วมกันจัดทำเกณฑ์การไม่ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ทำผิด พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งการการปั่นหุ้น การใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น (อินไซด์เทรดเดอร์) รวมทั้งบริษัทไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ ESG ที่ต้องหให้ความสำคัฐกับสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล

ความร่วมมือดังกล่าว เพราะ กบข. และ นักลงทุนสถาบันต้องการสร้างมาตรฐานใหม่ของการลงทุนในตลาดทุน ซึ่งเกณฑ์นี้จะไม่พิจารณาย้อนหลัง แต่จะดูแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้น

นายวิทัย กล่าวว่า ในอนาคต กบข. จะชวนนักลงทุนสถาบันรายอื่นๆเข้าร่วมเกณฑ์นี้ด้วย เช่นธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินการลงทุน เพื่อทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นของไทยมีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง

"ตั้งแต่ต้นปี 2563 กบข.จะลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ ESG ทั้ง 100 % หากบริษัทใดไม่ผ่านเกณฑ์ ESG กบข.และพันธมิตรก็จะไม่ลงทุนในหุ้นดังกล่าว3-6 เดือน หลังจากนั้นจะมาพิจารณาว่าบริษัทดังกล่าวได้แก้ไขให้เข้าเกณฑ์ ESG หรือยัง" นายวิทัย กล่าว

นายวิทัย กล่าวว่า ปัจจุบัน กบข. มีสัดส่วนการลงทุนในตลาดทุน 21% ตลาดตราสารหนี้ 66% และลงทุนอื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน อีก 13% ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันให้ผลตอบแทน 3.17% ในรอบ 3 ปี ให้ผลตอบแทน 4.29% ในรอบ 5 ปี ให้ผลตอบแทน 4.41% และตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนมาให้ผลตอบแทน 6.36%

ข่าวอื่นๆ