ออมสินปล่อยกู้รายได้น้อยผ่อน 242 บาทต่อเดือน

  • วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 18:20 น.

ออมสินปล่อยกู้รายได้น้อยผ่อน 242 บาทต่อเดือน

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐ สร้างอาชีพ-เพิ่มรายได้ วงเงินกู้ 5 หมื่นบาท ผ่อน 3-5 ปี ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการรัฐจำนวน 11.4 ล้านราย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในส่วนของธนาออมสินมีผู้พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน 1.4 ล้านราย ซึ่งธนาคารออมสินให้เงินกู้นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 5 หมื่นบาท ผ่อนชำระ 3-5 ปี เป็นการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดรายเดือน สูงสุด 60 งวด อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน (Flat Rate)

ทั้งนี้ กรณีกู้ 1 หมื่นบาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 242 บาทต่อเดือน กรณีกู้ 5 หมื่นบาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 1,209 บาทต่อเดือน โดยผู้กู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีการประกอบอาชีพ มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้

นอกจากนี้ ยังสามารถให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน ผู้สนใจติดต่อธนาคารออมสินได้ทุกสาขา

ข่าวอื่นๆ