ธปท.ให้ "3 มิ.ย." เป็นวันหยุดสถาบันการเงิน เนื่องในวันเฉลิมฯสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  • วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 16:10 น.

ธปท.ให้ "3 มิ.ย." เป็นวันหยุดสถาบันการเงิน เนื่องในวันเฉลิมฯสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ธปท.ประกาศให้วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันหยุดสถาบันการเงิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 กำหนดให้วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการนั้น

ธปท. พิจารณาแล้วสมควรให้วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 2562 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้พนักงานของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ