ธกส.ทุ่ม1.5หมื่นล้านปล่อยกู้เกษตรกรซื้อโดรนลดต้นทุนผลิต

วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 18:05 น.
ธกส.ทุ่ม1.5หมื่นล้านปล่อยกู้เกษตรกรซื้อโดรนลดต้นทุนผลิต
ธกส. ปล่อยกู้เกษตรกรซื้อโดรน ลดต้นทุนการผลิตพัฒนาสู่เกษตรสมัยใหม่ ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อทั้งปี 2562 จำนวน 7.7 แสนล้าน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ในปี 2562 ธนาคารได้เตรียมวงเงินสินเชื่อสำหรับการซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และเครื่องจักรอื่นๆ วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะมีเกษตรกรซื้อโดรนสำหรับทำการเกษตรกว่า 100 ลำ ราคาลำละ 5 แสนบาท เพื่อมาใช้ทดแทนแรงงานในการพ่นยาฆ่าแมลง หว่านเมล็ดพันธุ์ ลดต้นทุนการผลิต

สำหรับการปล่อยสินเชื่อเพื่อการซื้อโดรน จะให้กับกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพ โดยคิดดอกเบี้ย 3% สำหรับกลุ่มสหกรณ์และ 5% สำหรับเกษตรกรรายย่อย โดยปีที่ผ่านมามีกลุ่มสหกรณ์ขอสินเชื่อเพื่อซื้อโดรนไปแล้วทั้งหมด 60 ลำ วงเงิน 30 ล้านบาท

นายอภิรมย์ กล่าวว่า สำหรับแผนการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2562 (1 เม.ย.62-31 มี.ค.63) ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อใหม่ 7.7 แสนล้านบาท คิดเป็นยอดคงค้างที่เพิ่มขึ้น 9.5 หมื่นล้านบาท เพื่อให้เป็นเงินหมุนเวียนในการนำไปช่วยเหลือเกษตรกร ใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มรายย่อยซึ่งมีปัญหาด้านเงินทุน เช่น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงิน 13,000 ล้านบาท กลุ่มลูกค้าทั่วไป รวมถึงทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่วงเงิน 44,000 ล้านบาท และกลุ่มผู้ประกอบการด้านการเกษตร กลุ่มสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนที่เป็นหัวขบวนในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต วงเงิน 38,000 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต