กยศ.ลดเงินกู้50%ดันเด็กเรียนอาชีวศึกษา ป.ตรี สาขา10อุตสาหกรรมใหม่

วันที่ 07 พ.ค. 2562 เวลา 16:59 น.
กยศ.ลดเงินกู้50%ดันเด็กเรียนอาชีวศึกษา ป.ตรี สาขา10อุตสาหกรรมใหม่
ครม. ทุ่ม 8,500 ล้านบาท ให้ กยศ. หั่นต้นหั่นดอกเบี้ยหนุนเด็กเรียนอาชีวศึกษา ปริญญาตรี เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายดันเศรษฐกิจ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน โดยให้ กยศ. กระตุ้นให้เด็กกู้ยืมเงินในระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ทั้งนี้ โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 – ปีการศึกษา 2566) โดยระดับอาชีวศึกษา กยศ. จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่ 0.5% และได้ส่วนลดเงินต้น 50% ส่วนระดับปริญญาตรี กยศ. จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.5% และได้ส่วนลดเงินต้น 30%

นายลวรณ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวคาดว่าจะมีเด็กเข้าโครงการ 1.5 แสนคน รัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณอุดหนุนปีละ 1,700 ล้านบาท รวม 5 ปีการศึกษาที่รัฐบาลสนับสนุนเป็นเงิน 8,500 ล้านบาท

ด้านนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. เปิดเผยว่า นักเรียนที่เข้าโครงการจะเปลี่ยนสาขาเรียนระหว่างทางไม่ได้ และเมื่อเรียนจบจะต้องไม่ผิดชำระหนี้ กยศ. เช่น นักเรียนปริญาตรีก็ต้องชำระหนี้ให้ได้ 70% ของที่กู้ไป ที่เหลือ 30% ได้รับการยกให้ ส่วนนักเรียนอาชีวะเมื่อเรียนจบชำระได้ 50% ที่เหลือ 50% ก็ได้รับการยกให้ หากผิดเงื่อนไขเปลี่ยนสาขาการเรียน หรือ ผิดไม่ชำระเงินกู้ ก็จะไม่ได้รับสิทธิลดเงินต้นและดอกเบี้ย

นายชัยณรงค์ กล่าวว่า สาขาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรมใหม่ มีจำนวน 588 สาขา ส่วนระดับอาชีวศึกษาอยู่ระหว่างการสรุปสาขาที่จะเข้าร่วมโครงการนี้