ประธานบอร์ดการบินไทย แถลงยืนยัน "วัลลภ" ลาออกแล้วทุกตำแหน่ง

วันที่ 05 ม.ค. 2553 เวลา 17:59 น.
นายอำพน กิตติอำพน ในฐานะประธานกรรมการบริษัท การบินไทย เปิดแถลงข่าวยืนยันการลาออกของนายวัลลภ พุกกะณะสุต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย โดยนายวัลลภได้ยื่นใบลาออกจากทุกตำแหน่ง ทั้งตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสายการบินนกแอร์ และทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบินไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมเป็นต้นไป เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่มีการขนกระเป๋าสัมภาระขัดกับระเบียบของบริษัท

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ที่มีนายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการของการบินไทย เป็นประธาน ยังคงดำเนินการต่อไปจนกว่าจะได้ผลสรุปทั้งหมด คือ การบินไทยขาดรายได้จากการขนกระเป๋าเท่าใด มีพนักงานคนใดเกี่ยวข้อง ซึ่งตามกำหนดเวลาจะมีการสรุปผลสอบสวนในวันที่ 11 ม.ค. โดยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องมีการเรียกร้องให้ชดเชยคืนแก่บริษัทแน่นอน