กรุงเทพฯจับมือทีคิวเอ็มลุยขายประกันมนุษย์เงินเดือน

วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 18:51 น.
กรุงเทพฯจับมือทีคิวเอ็มลุยขายประกันมนุษย์เงินเดือน
กรุงเทพประกันภัยจับมือทีคิวเอ็มโบรคเกอร์รายใหญ่ ลุยขายประกันมนุษย์เงินเดือนคุ้มครองว่างงาน

นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย กล่าวว่า ในปีนี้กรุงเทพประกันภัยได้ร่วมมือกับบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ขายโปรดักท์ประกันให้กับมนุษย์เงินเดือน อาทิ ประกันอุบัติเหตุทำงานสบายใจ เหมาะสำหรับคนทำงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะคนที่ต้องใช้เครื่องจักรในการทำงาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงที่เกิดจากการทำงาน สูงสุดถึง 500,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีเงินชดเชยรายได้กรณีต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุอีก 500 บาทต่อวัน และเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยเบี้ยประกันภัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพียง 999 บาทต่อปี

บริษัทยังมีโปรดักท์ “ประกัน Care คุณว่างงาน” ประกันคุ้มครองการว่างงาน เพราะมนุษย์เงินเดือนในปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการที่นายจ้างปิดกิจการหรืออาจจะถูกเลิกจ้าง เนื่องจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจและการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนในบางธุรกิจ โดยกรมธรรม์นี้จะให้เงินชดเชยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการไม่มีงานทำ สูงสุด 75,000 บาท สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำและเป็นผู้ประกันตนกับประกันสังคม

นอกจากนี้ ยังมี “ประกันรถยนต์มนุษย์เงินเดือน” “ประกันสุขภาพ Health on Top” “ประกันอุบัติเหตุ 2 เด้งสำหรับวัยทำงาน” “ประกันภัย Motor Add On” “ประกันมะเร็ง”“ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย Home & Content” ซึ่งทั้งหมดเป็นประกันที่ออกแบบมาเพื่อมนุษย์เงินเดือนเป็นหลัก

นางนภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ กล่าวว่า การขายประกันมนุษย์เงินเดือนทั้งหมดจะเปิดให้บริการผ่านช่องทาง Line Official “TQM Insurance Broker” แบบ One Stop Service