ธปท.ได้รับยกเว้นภาษีกรณีกู้ยืมตราสารเป็นหลักประกัน

วันที่ 05 ม.ค. 2553 เวลา 17:39 น.
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในกรณีที่ธปท.ต้องไปกู้ยืมตราสารหนี้จากภาคเอกชน เพื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันในการดำเนินนโยบายการเงิน จากเดิมกฎหมายไม่เว้นภาษีให้ ซึ่งการเห็นชอบดังกล่าวเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องพันธบัตรในตลาดรองตราสารหนี้ และส่งเสริมการทำธุรกรรมในตลาดซื้อคืนพันธบัตร(Private Repo) ให้แพร่หลายมากขึ้น