เตรียมเงินซื้อหุ้นกู้ "ทรู"วันที่ 21-23 พ.ค.นี้

  • วันที่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 17:03 น.

เตรียมเงินซื้อหุ้นกู้ "ทรู"วันที่ 21-23 พ.ค.นี้

หุ้นกู้ทรู อายุ 2-5 ปี ดอกเบี้ย 3.70-5.15 % ต่อปี รับทุก 3 เดือน ตลอดอายุ จองผ่าน 6 แบงก์

น.ส.ยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2562 เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และขยายธุรกิจโทรคมนาคมและการให้บริการด้านดิจิทัล โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ BBB+และมีแนวโน้ม“คงที่”

ทั้งนี้ คาดว่าไฟลิ่ง จะมีผลบังคับใช้กลางเดือนพ.ค.และคาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 21–23 พ.ค.นี้ รายละเอียดหุ้นกู้ / อัตราดอกเบี้ย

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง 3.70 –3.80 %ต่อปี

2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 เดือน ดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง 4.00–4.15 %ต่อปี

3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 3 เดือน ดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง 5.00 –5.15 % ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะกำหนดและแจ้งอีกครั้งช่วงกลางเดือนพ.ค. 2562 หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

โดยจะเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารธนชาต พร้อมกันนี้ ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ