กรุงศรีฯได้ "มาร์ค อาร์โนลด์" เป็นเอ็มดีคนใหม่

  • วันที่ 05 ม.ค. 2553 เวลา 17:31 น.

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และจีอี แคปปิตอล ได้ประกาศแต่งตั้ง นายมาร์ค อาร์โนลด์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 53 โดย มาร์ค อาร์โนลด์ ทำหน้าที่ต่อจากนายตัน คอง คูน ซึ่งไม่ขอรับตำแหน่งต่อ เมื่อจะครบวาระต้นปี 53

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ