คลังชง"สมคิด"แจกเงินเที่ยวคนละ1,500บาท

วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 14:08 น.
คลังชง"สมคิด"แจกเงินเที่ยวคนละ1,500บาท
คลังโยนให้ "สมคิด" เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แจกเงินให้เที่ยวคนละ 1,500 บาท

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด และจำนวนเงินที่ต้องใช้ในแต่ละมาตรการ ซึ่งจะต้องอยูในวงเงินรวมประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ที่กระทรวงการคลังขอไว้กับสำนักงบประมาณ

สำหรับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวแจกเงินให้ประชาชนตั้งแต่อายุ 18 ปี ขึ้นไป นำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นเรื่องที่ต้องเสนอให้ฝ่ายนโยบาย คือ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาตัดสินใจให้ดำเนินการ

ขณะที่การเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในวันที่ 30 เม.ย. นี้ ยังต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการได้ทันหรือไม่