เอ็กซิมแบงก์ออกพันธบัตรหนุนโครงการพลังงานทดแทน30 ล้านดอลลาร์

วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 13:32 น.
เอ็กซิมแบงก์ออกพันธบัตรหนุนโครงการพลังงานทดแทน30 ล้านดอลลาร์
เอ็กซิมแบงก์ออกพันธบัตรระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทน ตอบสนองแนวคิดการธนาคารเพื่อความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อม

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยว่า เอ็กซิมแบงก์ออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการพลังงานทดแทน (Renewable Energy Bond) เป็นครั้งแรก มูลค่ารวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเอ็กซิมแบงก์และแนวคิดเรื่องการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ จากปัญหาภาวะโลกร้อนและมลภาวะที่เกิดขึ้นในไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก การพัฒนาพลังงานทดแทนแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปเริ่มทวีความสำคัญขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน มีบริษัทไทยจำนวนมากรุกขยายการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคตข้างหน้า เอ็กซิมแบงก์จึงได้พัฒนาพันธบัตรเพื่อโครงการพลังงานทดแทนขึ้น มีอายุ 3 ปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวสกุลดอลลาร์สหรัฐ LIBOR 3 เดือน โดยมีบริษัท ไดวา แคปปิตอล มาร์เก็ตส์ สิงคโปร์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว เมื่อเดือนเม.ย. 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับเป้าหมายเพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งพลังงานจากน้ำ ทั้งนี้ ปัจจุบัน EXIM BANK ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำหลายโครงการที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 20.1 ถึง 1,285 เมกะวัตต์

 

บทความแนะนำ