กรุงไทยกำไรไตรมาสแรก7,301ล้านบาทเพิ่มขึ้น 7.6%

วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 19:41 น.
กรุงไทยกำไรไตรมาสแรก7,301ล้านบาทเพิ่มขึ้น 7.6%
ธนาคารกรุงไทยโกยรายได้ไตรมาสแรก 3.35 หมื่นล้านบาท เติบโต 13.8% โดยมีสินเชื่อรายย่อยทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 20.0% เนื่องจากธนาคารได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจำนอง และผลจากรายได้จากการดำเนินการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 17.6% จากกำไรในการขายทรัพย์สินรอการขายและกำไรจากเงินลงทุน

ในส่วนของค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น 19.9% เนื่องจากสำรองการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายตามเกณฑ์ระยะเวลาการถือครองของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

สำหรับสินเชื่อของธนาคาร ณ 31 มี.ค. 2562 อยู่ที่ 2.03 ล้านล้านบาท ขยายตัว 0.4% จากสิ้นปีที่ผ่านมา โดยสินเชื่อรายย่อยขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น