แบงก์ชาติเร่งให้ความรู้เอสเอ็มอีบริหารความเสี่ยงค่าเงิน

  • วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 14:35 น.

แบงก์ชาติเร่งให้ความรู้เอสเอ็มอีบริหารความเสี่ยงค่าเงิน

ธปท. จับมือพันธมิตรจัดอบรมเอสเอ็มอีส่งออก บริหารความเสี่ยงค่าเงิน แลกกับการได้เว้นค่าธรรมเนียมทำป้องกันความเสี่ยง 5 หมื่นบาท

น.ส.วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอ็กซิมแบงก์ และสมาคมธนาคารไทย เปิดอบรมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่งออกบนออนไลน์ (อี-เลินเนิ่ง)

สำหรับการอบรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารความเสี่ยงเอฟเอ็กซ์ออพชั่นของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ระยะที่ 2 เป็นการแก้ปัญหาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไม่มีเวลาเดินทางมาอบรม ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียมซื้อประกันค่าเงิน 5 หมื่นบาทต่อกิจการ

ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมอบรม 3,942 ราย จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 5,000 ราย โดยมีมูลค่าการส่งออกนำเข้ารวม 79 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นค่าธรรมเนียมรวม 25 ล้านบาท ทำให้ทาง ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มช่องทางการอบรมผ่านอี-เลินนิ่ง

ปัจจุบันมีกว่า 3 ล้านราย และในจำนวนนี้กว่า 2.07 หมื่นราย เป็นเอสเอ็มอีที่ส่งออก และมีปัญหาการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินที่มีความผันผวนมาก เนื่องจากขาดความรู้และเข้าไม่ถึงเครื่องมือที่ใช้ป้องกันต่างๆ

สำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ส่งออกหรือนำเข้าที่มีรายได้ไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี และต้องเป็นสมาชิก สสว. ต้องลงทะเบียนและอบรมภายในวันที่ 20 ก.ย.2562 และซื้อป้องกันความเสี่ยงค่าเงินได้ถึงวันที่ 30 ก.ย.2562

ข่าวอื่นๆ