แบงก์กรุงเทพ ไตรมาสแรกกำไร 9,028 ล้าน เพิ่ม 0.3%

วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 19:54 น.
แบงก์กรุงเทพ ไตรมาสแรกกำไร 9,028 ล้าน เพิ่ม 0.3%
ชี้ความต่อเนื่องนโยบายรัฐ ปัจจัยสำคัญสร้างเชื่อมั่นเอกชนกล้าลงทุน ลุ้นกำลังซื้อภาคเกษตรดีขึ้นภายใต้รัฐบาลใหม่ 

ธนาคารกรุงเทพ (BBL)และบริษัทย่อย รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562 มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารจำนวน 9,028 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.3 % เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 6.9 % และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 2.34 % เป็น 2.48 % ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 28.3 % สาเหตุหลักจากกำไรสุทธิจากเงินลงทุนและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง จากผลของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล และจากค่าธรรมเนียมจากการอำนวยสินเชื่อ

สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลง 3.1% และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานที่ 42.6 %

ณ สิ้นเดือนมี.ค. 2562 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ 2.03 ล้านล้านบาท ลดลง 2.6 % จากสิ้นปี 2561 จากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล สำหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ 3.5 % และอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 189 %

ธนาคารกรุงเทพ คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2562 เติบโต 3.8 % ลดลงจาก 4.1 % ในปี 2561 ท่ามกลางภาวะการชะลอตัวของการค้าโลกและความเสี่ยงจากนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ การส่งออกใน 2 เดือนแรกของปีชะลอลง ซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันการผลิตในอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออก ส่งผลให้กิจกรรมการผลิตในประเทศโดยรวมลดลง

อย่างไรก็ดี การบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัว สอดคล้องกับรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป ถึงแม้ว่าความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะเพิ่มขึ้นจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แต่ความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายของภาครัฐ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชน

นอกจากนี้ นโยบายเพื่อเพิ่มกำลังซื้อของครัวเรือนซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ จะช่วยสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศได้ในระดับหนึ่ง