รัฐวิสาหกิจส่งรายได้เกินเป้าหมายเฉียด2หมื่นล้าน

  • วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 14:17 น.

รัฐวิสาหกิจส่งรายได้เกินเป้าหมายเฉียด2หมื่นล้าน

สคร.โชว์ผลงานเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจ 6 เดือน แตะแสนล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2562 (เดือนต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% รวมจำนวน 9.33 หมื่นล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 1.69 หมื่นล้านบาท หรือ 22% ของประมาณการสะสม

รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. บริษัท ท่าอากาศยานไทย และธนาคารออมสิน รวมจำนวน 6.72 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 72% ของเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมทั้งหมด

รัฐวิสาหกิจที่นำส่งเงินรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก 1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2.28 หมื่นล้านบาท 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1.29 หมื่นล้านบาท 3. บริษัท ปตท. 1.16 หมื่นล้านบาท 4. บริษัท ท่าอากาศยานไทย 1.05 หมื่นล้านบาท และ 5. ธนาคารออมสิน 9,270 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ