รมว.คลังอาเซียนคาดศก.โต4.9%

วันที่ 05 เม.ย. 2562 เวลา 18:53 น.
รมว.คลังอาเซียนคาดศก.โต4.9%
ปิดฉากประชุมรมว.คลังอาเซียน คาดเศรษฐกิจปี 2562-2563 โตต่อเนื่อง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลังเป็นประธานการประชุม รมว.คลัง อาเซียน ครั้งที่ 23 และเป็นประธานร่วมกับนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการประชุม รมว.คลัง และผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 ในวันที่ 5 เม.ย. 2562 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบประเด็นหลักที่เป็นกรอบการดำเนินการของไทยใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ความเชื่อมโยง โดยจะพัฒนาความเชื่อมโยงระบบการชำระเงินและบริการเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนในอาเซียน 2. ความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ภาคการเงินสามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน และ 3. การสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือกับผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย กองทุนการเงินระหว่างประเทศไทย (IMF) และสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (AMRO) ในประเด็นด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งธนาคารพัฒนาเอเชียคาดว่า ในปี 2562 และ 2563 เศรษฐกิจอาเซียนจะขยายตัว 4.9% และ 5.0%

อย่างไรก็ดี องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ เห็นว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนควรคำนึงถึง ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ความตึงเครียดทางการค้าและความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน

นอกจากนี้ที่ประชุม ได้ติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือทางการเงินอาเซียน เห็นชอบที่จะร่วมกันผลักดันให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ATIGA e-Form D) ผ่านระบบ ASEAN Single Window ได้ครบทั้ง 10 ประเทศภายในปีนี้ และรับรองแนวทางการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน ของที่ประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการทางการเงิน การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น การเชื่อมโยงธุรกรรมการชำระเงินในภูมิภาคอาเซียน การส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน ทั้งในฝั่งตลาดทุนและในภาคการธนาคาร และการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินในอาเซียน