ชงรัฐคลอดภาษีเท่าเทียม แก้เหลื่อมล้ำพุ่ง

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 07:07 น.
ชงรัฐคลอดภาษีเท่าเทียม แก้เหลื่อมล้ำพุ่ง
แนะรัฐบาลใหม่ใช้มาตรการภาษีสร้างความเท่าเทียม แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำที่มากขึ้น หลังเทคโนโลยีมีบทบาททางเศรษฐกิจสังคม

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม อดีต รมช.คลัง กล่าวในกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี” ว่ารัฐบาลใหม่ต้องทำแผนรับมือปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเทคโนโลยีมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้มาตรการภาษีเท่าเทียม ให้เกิดความเป็นธรรมและกระจายรายได้ให้ดีขึ้น ควบคู่กับนำเทคโนโลยีมาช่วยภาคการผลิต ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแข่งขัน

“ยกตัวอย่างผู้ประกอบการในประเทศที่ขายสินค้าผ่านออนไลน์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศขายสินค้าออนไลน์ให้คนไทย ไม่ต้องเสียภาษี ต้องทำให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการไทยถูกดิสรัปเร็วเกินไป” นายพิสิฐ กล่าว

ขณะนี้ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำที่สูงขึ้น ทั้งด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษก็พบปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ รัฐบาลใหม่ต้องใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด งบประมาณด้านการศึกษาที่ผ่านมาถึงปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ไปกับการก่อสร้าง แต่จากอัตราการเกิดต่ำ ทำให้พื้นที่ในโรงเรียนประชาบาลว่าง จึงควรนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า และต้องทบทวนการใช้งบให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

นายพิสิฐ กล่าวว่า ไทยต้องมีแผนรับมือกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคม โดยหนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดโลกร้อนที่หลายประเทศเร่งพัฒนารถไฟฟ้าเพื่อลดใช้น้ำมัน ซึ่งวันนี้ไทยยังไม่มีแผนรถไฟฟ้าชัดเจน ทั้งที่เป็นผู้นำด้านการส่งออกรถยนต์รายใหญ่อันดับที่ 12 ของโลก จึงเป็นห่วงว่าไทยอาจจะสูญเสียความสามารถด้านการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต

ทั้งนี้ หลายปีที่ผ่านมาการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของไทยโตต่ำสุดในอาเซียน ทั้งที่เศรษฐกิจยังไม่อิ่มตัว และยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน คนสูงวัยมากขึ้น จึงต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ