ยาสูบหืดจับกำไรวูบ9พันล้าน

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 08:21 น.
ยาสูบหืดจับกำไรวูบ9พันล้าน
ภาษีบุหรี่พ่นยาสูบกำไรหด 9,000 ล้าน ด้านชาวไร่วิ่งล็อบบี้ 6 พรรคการเมือง ร้องเลื่อนการจัดเก็บภาษี

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า งบการเงินของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ล่าสุดพบว่า ยสท.มีกำไรรวม 259 ล้านบาท แต่หากไม่นับรวมผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ที่ทำให้ ยสท. ต้องมีการตั้งสำรองในส่วนนี้เพิ่มขึ้น จำนวน 583 ล้านบาท จะทำให้ผลการดำเนินงานจากการประกอบธุรกิจที่แท้จริงอยู่เท่ากับ 843 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ที่อยู่ระดับ 9,344 ล้านบาทหรือ ลดลง 91% เกิดจากอัตราภาษีบุหรี่ใหม่ ทำให้บุหรี่แพงขึ้น และเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับผู้ประกอบการนำเข้า

ทั้งนี้ ยสท. มีรายได้ลดลงจาก 6.77 หมื่นล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560 เหลือเพียง 5.11 หมื่นล้านบาท หรือลดลงประมาณ 24.5% โดยเป็นผลจากการที่ยอดขายบุหรี่ลดลงจาก 2.88 หมื่นล้านมวน เหลือประมาณ 1.85 หมื่นล้านมวน หรือลดลง 36% จากปีก่อนหน้า

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบทบทวนโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ ฤดูกาลผลิต 2561/2562 ตามที่กรมสรรพสามิตเสนอ ซึ่งปัจจุบันโอนเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปแล้ว  8,333 ราย วงเงิน 73.76 ล้านบาท และในส่วนที่เหลือจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือในโครงการให้เสร็จสิ้นภายในเดือน มี.ค. 2562 ต่อไป

นายสงกรานต์ ภักดีจิตร นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และตัวแทนภาคีชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้มีการประชุมร่วมกับตัวแทนพรรคการเมือง 6 พรรค คือ พรรคเพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา เสรีรวมไทย พลังท้องถิ่นไทย เพื่อนำเสนอความเดือดร้อนในอุตสาหกรรมยาสูบที่จะได้รับ ผลกระทบจากการขึ้นภาษีสรรพสามิต และเรียกร้องให้ชะลอการขึ้นภาษีบุหรี่ 40% ในเดือน ต.ค. 2562 ออกไปก่อน เพราะห่วงว่าจะทำให้ครอบครัวชาวไร่ยาสูบกว่า 2 แสนคนได้รับความเดือดร้อน ไม่มีผู้รับซื้อใบยา หรือถูกลดโควตารับซื้อลงอีก

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต