นายจ้าง-ลูกจ้าง เห็นด้วยเปลี่ยนเกณฑ์จ่ายเงินสมทบประกันสังคม

วันที่ 04 ม.ค. 2553 เวลา 19:23 น.
นายประสิทธิ์ จงอัศยากุล คณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายนายจ้าง ในฐานะโฆษกคณะกรรมการประกันสังคม กล่าวถึงกรณีที่ สปส. จะปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ จาก 3% เป็น 4% ขยายอายุจ่ายเงินสมทบ และระยะเวลาจ่ายเงินสมทบ 180 เดือน จึงจะได้รับสิทธิ์ว่า ส่วนตัวเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับการจ่ายเงินสมทบในกองทุนชราภาพ เพื่อรักษาสมดุลของกองทุน เพราะเมื่อเริ่มจ่ายเบี้ยสิทธิประโยชน์ชราภาพ เงินในกองทุนย่อมไหลออกมากกว่าไหลเข้า ด้าน นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ ประธานสหพันธ์แรงงานธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย (สธง.) กล่าวว่า หากปรับการจ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพจริงก็เป็นเรื่องที่ดี แต่นายจ้างจะยอมจ่ายหรือไม่ และเห็นด้วยกับการขยายอายุการรับเงินจาก 55 ปี เป็น 62 - 63 ปี เนื่องจากปัจจุบันอายุเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้น ฐานอายุ 55 ปี ถือว่าสั้นเกินไป