อัดเงินปล่อยกู้พิโกไฟแนนซ์ "ฟินานิโก"ระดมทุนต่างประเทศให้สินเชื่อ400ล้านบาท

วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 08:36 น.
อัดเงินปล่อยกู้พิโกไฟแนนซ์ "ฟินานิโก"ระดมทุนต่างประเทศให้สินเชื่อ400ล้านบาท
ฟินานิโก สนับสนุน สินเชื่อแก่สมาชิกสมาคมพิโกไฟแนนซ์คิดดอกเบี้ย 15% ร้องคลังขอขยายวงเงินปล่อยกู้รายย่อยจาก 5 หมื่น เป็น 1 แสน

นายคัมภีร์ ภิรมย์หวาด ผู้บริหาร บริษัท ฟินานิโก เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้กับสมาชิกของสมาคมพิโกไฟแนนซ์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดวงเงิน 1-20 ล้านบาท/ราย อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี คาดว่าจะเริ่มปล่อยสินเชื่อตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2/2562 เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมียอดปล่อย สินเชื่อในปีนี้ไว้ที่ 400 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ พิโกไฟแนนซ์ที่มีศักยภาพและต้องการเงินทุนในการขยายธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด

ทั้งนี้ บริษัททำหน้าที่เป็นตัวกลางหาแหล่งเงินทุนจากการระดมเงินทุน จากกองทุนส่วนบุคคล (ไพรเวทฟันด์) จากต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนปล่อยกู้ให้พิโกไฟแนนซ์ในไทย โดยจะเน้นสมาชิกในสมาคมเนื่องจากได้รับ การผ่านการคัดกรองระดับหนึ่ง และเตรียมที่จะขยายการลงทุนปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจอื่นๆ ด้วย

นายสมเกียรติ จตุราบัณฑิต นายกสมาคมพิโกไฟแนนซ์ กล่าวว่า เมื่อ วันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา สมาคมได้เข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลัง เพื่อให้พิจารณาแก้ไขประกาศประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) สามารถขยายวงเงินปล่อยสินเชื่อจากเดิม 5 หมื่นบาท เป็น 1 แสนบาท/ราย รวมทั้งแก้ไขการทำสัญญากรณีปล่อยกู้เกินวงเงิน ที่กำหนดไว้สามารถทำสัญญาเดียวกัน ได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายใหญ่เข้ามาประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์เพิ่มขึ้น และลดปัญหาหนี้นอกระบบของประเทศไทย

ขณะเดียวกัน ยังสอบถามถึง กระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงื่อนไขการปล่อยกู้ระหว่างกันให้กับผู้ประกอบ ธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ ทั้งบุคคลธรรมดา กับบุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล นิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลกับนิติบุคคล ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ) กำหนดไว้ หากสามารถทำได้ก็จะเป็นเรื่องดีต่อการประกอบธุรกิจ

"ที่ผ่านมาผู้ประกอบส่วนใหญ่จะใช้เงินส่วนตัวมาดำเนินการ ส่งผลให้สภาพคล่องที่มีอยู่ไม่เพียงพอ แม้จะเข้าถึง สินเชื่อของธนาคารออมสินอัตราดอกเบี้ยเอ็มโออาร์บวก 1% หรือประมาณ 8.75% แต่เงินที่นำมาปล่อยสินเชื่อได้เพียง 50% จากวงเงินที่กู้ยืมไป ทำให้ต้องขอความคิดเห็นจากกระทรวงการคลังว่ามีส่วนใดบ้างที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกู้ยืมเงินได้ เพื่อช่วยให้ธุรกิจคล่องตัวขึ้น" นายสมเกียรติ กล่าว

นายสมเกียรติ กล่าวว่า ในปีนี้ คาดว่าพิโกไฟแนนซ์จะสามารถปล่อยสินเชื่อ 3,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเดือน ม.ค. 2562 ที่มียอดการ ปล่อยสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท เนื่องจากมีจำนวน พิโกไฟแนนซ์มากขึ้น รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ ทำธุรกิจรับจำนำรถ ปัจจุบันมีพิโกยื่นขออนุญาต 900 ราย ได้รับอนุญาตแล้ว 469 ราย