สรรพากรดิจิทัล 'เปิดใจรับฟังผู้เสียภาษี'

วันที่ 05 มี.ค. 2562 เวลา 07:33 น.
สรรพากรดิจิทัล 'เปิดใจรับฟังผู้เสียภาษี'
โดย...เกียรติศักดิ์ ผิวเกลี้ยง

กรมสรรพากรก้าวสู่ดิจิทัล... ได้เปิดตัวบริการดิจิทัลของกรมสรรพากรสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายใต้ชื่องาน "PIT Digital Services ก้าวสู่ยุคใหม่" สรรพากรบริการประชาชน ปรับเปลี่ยนมุมมองการให้บริการโดยมีผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับการให้บริการทางภาษีของกรมสรรพากร และเป็นการปรับรูปแบบการพัฒนาของ กรมสรรพากรให้เป็น "กรมสรรพากรยุคใหม่" ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เสียภาษีอย่างแท้จริง

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรได้ยกระดับบริการของ "กรมสรรพากรยุคใหม่" ในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยตั้งแต่เดือน มี.ค.2562 เป็นต้นไป การค้นหาเมนูรายการและข่าวสารเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบนหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรจะง่าย สะดวก และตรงใจผู้เสียภาษีมากยิ่งขึ้น หน้าเว็บไซต์จะเป็น Single Point Gateway ให้ผู้เสียภาษีสามารถเลือกเข้ารับบริการที่ต้องการ

สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์บนระบบ e-Filing  ทางเว็บไซต์กรมสรรพากร หรือ RD Smart Tax Application หรือผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91

ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการให้บริการ Open API เพิ่มทางเลือกให้กับผู้เสียภาษีสามารถจัดเตรียมและนำส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์ออนไลน์ โดยกรมสรรพากรจะเริ่มให้บริการนำร่องสำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่าน RD Smart Tax Application บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

ในการชำระภาษี ถ้ามีการยื่นภาษีออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต e-Paymentและ ATM on Internet ได้ทันที นอกจากนี้ผู้เสียภาษีที่ประสงค์ขอคืนเงินภาษีสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านระบบ My Tax Account  ซึ่งเป็นระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูลที่กรมสรรพากรเชื่อมโยงจากหน่วยงานภายนอกตามความสมัครใจของผู้เสียภาษี และสามารถเลือกรับเงินภาษีคืนด้วยการโอนเงินผ่านระบบ PromptPay หรือขอรับเงินภาษีคืนในรูปแบบบัตร e-Money และ e-Wallet นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังมีบริการแจ้งเตือนกำหนดก่อนชำระภาษีทางระบบ SMS

สำหรับผู้เสียภาษีที่ใช้บริการผ่อนชำระภาษี รวมทั้งมีการบริการสอบถามข้อมูลการขอคืนเงินภาษีและแจ้งเตือนการคืนเงินภาษีทางระบบ SMS ด้านการบริการเพื่อสนับสนุนผู้เสียภาษี กรมสรรพากรได้พัฒนา "น้องอารี" Chatbot ซึ่งเป็น Artificial Intelligence Virtual Assistant ช่วยตอบคำถามผู้เสียภาษีในรูปแบบบทสนทนาบนหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

ส่วนผู้เสียภาษีที่สะดวกรับบริการด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากร กรมสรรพากรได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทางภาษี

ที่สำคัญกรมสรรพากรได้จัดทำ Citizen Feedback แบบสำรวจความพึงพอใจในรูปแบบ QR Code ผู้เสียภาษีสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจดังกล่าว ซึ่งกรมสรรพากรจะนำมาใช้ในการพัฒนาการบริการให้ตรงใจมากยิ่งขึ้น

เอกนิติ กล่าวว่า อีกหนึ่งเดือนสุดท้ายของกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2561 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ยื่นแบบภายในวันที่ 1 เม.ย. 2562 อย่างไรก็ตาม กรณีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ตจะสามารถยื่นแบบได้ถึงวันที่ 9 เม.ย. 2562

ในขณะเดียวกันกรมสรรพากร ยังได้มีการเปิดตัวงาน TAX Talks  ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่กรมสรรพากรเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากภาคเอกชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการดิจิทัลของกรมสรรพากร ในรูปแบบการเสวนาหัวข้อ "ยื่นภาษียุคใหม่ ง่ายจริงหรือ?" เพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาปรับปรุงการทำงานของกรมสรรพากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต