ออกบัตรขายหวยแสนราย

วันที่ 05 มี.ค. 2562 เวลา 07:22 น.
ออกบัตรขายหวยแสนราย
สำนักงานสลากฯ เร่ง ทำบัตรผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า 1 แสนบัตร ตรวจแถวผู้ค้าบัตรตัวจริง หวังแก้ปัญหาสลากเกินราคา

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดทำบัตรประจำตัวผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า ว่า ขณะนี้สำนักงานสลากฯ ได้จัดทำบัตรประจำตัวให้กับผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกว่า 1 แสนราย เพื่อใช้ในการแสดงตนว่าเป็นผู้ซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาล นำมาจำหน่ายให้กับประชาชน ภายในบัตรจะระบุข้อมูล ชื่อ นามสกุล พร้อมรหัสคิวอาร์โค้ด

ทั้งนี้ ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าจะต้องแสดงบัตรให้เห็นขณะที่จำหน่ายสลาก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ก่อนซื้อ และให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบการจำหน่าย ตลอดจนใช้แสดงตนเมื่อไปรับสลาก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ด้วย

สำหรับการจัดทำบัตรประจำตัว ผู้ซื้อ-จอง ดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา โดยการจัดทำสลากรวมชุด 2 ใบ แบบคละเลข จัดสรรในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 มี.ค. 2562

พ.ต.อ.บุญส่ง กล่าวว่า การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ค้าสลากรายย่อย เพื่อต้องการจัดระเบียบและเก็บข้อมูลผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าให้ชัดเจนขึ้น เป็นไปตามนโยบายสลากกินแบ่งรัฐบาล 4.0 โดยเมื่อระบบสมบูรณ์แล้ว จะทราบข้อมูลการจำหน่ายสลากในระบบซื้อ-จอง ล่วงหน้าได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการซื้อ-ขายสลาก ในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าในแต่ละงวด สถานที่จำหน่าย ตลอดจนตรวจสอบการขายเกินราคา เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการตัดสิทธิและยกเลิกการลงทะเบียน เป็นต้น ซึ่งบัตรดังกล่าวจะมีอายุถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2562 หลังจากนั้น สำนักงานจะออกบัตรใหม่ให้อีกครั้ง ซึ่งจะมีการเพิ่มภาพถ่ายเจ้าของบัตรและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งจะกำหนดภายหลัง

พร้อมกันนี้ สำนักงานจะส่งบัตรไปในกล่องสลาก สำหรับผู้ทำรายการจองสลากงวดวันที่ 16 มี.ค. 2562 ซึ่งจะรับสลากในวันที่ 7 มี.ค. 2562 อย่างไรก็ตาม บัตรผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า เป็นบัตรที่ใช้แสดงตัวตนของผู้เป็นเจ้าของบัตร เท่านั้น ในส่วนของการทำรายการซื้อ-จอง ล่วงหน้า จะต้องใช้บัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย หรือใช้ User ID เพื่อเข้าระบบผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT หรือใช้บัตร

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต