ธพว.ชูธงเอสเอ็มอี ยกระดับโกอินเตอร์

วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 13:33 น.
ธพว.ชูธงเอสเอ็มอี ยกระดับโกอินเตอร์
ธพว.จับมือ 4 มหาวิทยาลัย พร้อมกรมการค้าต่างประเทศ ยกระดับเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยธนาคารได้นำโครงการ SME D Scaleup เพื่อต่อยอดความ สำเร็จไปสู่ผู้ประกอบการคลัสเตอร์ต่างๆ ร่วมกับสถาบันการการศึกษา 4 แห่ง คือ 1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องแกงเครื่องเทศและสมุนไพร เพื่อพัฒนาอาหารสุขภาพ เพื่อนำสู่ตลาดโลก และโครงการ Hackathon เพื่อปั้นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่นำกระบวนการไอเดียมาสร้างแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา

2.เคเอกซ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะยกระดับเทคโนโลยีในการผลิต 4.0 เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 3.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดูแลผู้ประกอบการในกลุ่มชา กาแฟ และผ้าพื้นเมือง เพื่อนำไปสู่การทำธุรกิจยุคดิจิทัล และ 4.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะเพิ่มโอกาสและร่วมผลักดันด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงโครงการ YEN-D Program ที่จะสร้างเครือข่ายประเทศ CLMV คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม