กยศ.แจงปมนศ.กู้ยืมเรียนไม่ได้

วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 14:44 น.
กยศ.แจงปมนศ.กู้ยืมเรียนไม่ได้
กยศ.แจงไม่ได้กีดกันนักศึกษาเข้าถึงแหล่งเงินกองทุน แต่ที่ยังกู้ไม่ได้เพราะมหาวิทยาลัยฯมีปัญหาเรื่องกฎระเบียบในการเข้าโครงการ กยศ. พร้อมเสนอบอร์ดพิจารณาความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า จากกรณีปัญหาการกู้ยืมเงิน กยศ. ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษซึ่งการตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยดังกล่าวมีปัญหาเรื่องกฎระเบียบที่จะเข้าสู่โครงการกู้ยืมเงินของ กยศ. แต่เป็นปัญหาเฉพาะกับนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาใหม่ (ปี1) เท่านั้น 

ทั้งนี้ ในวันที่ 1 ก.พ.นี้ กยศ. จะเชิญอธิบการบดีของมหาวิทยาลัยดังกล่าวมาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ เบื้องต้น กยศ.ยืนยันว่าไม่ได้กีดกันนักศึกษารายใดในการเข้าถึงแหล่งเงินกองทุน ขณะเดียวกัน กยศ. ยังมีเม็ดเงินในการปล่อยกู้ให้กับนักเรียน  นักศึกษาอย่างเต็มที่

สำหรับการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มที่ประสบปัญหาในช่วงระหว่างการพิจารณากฎระเบียบการกู้ของมหาวิทยาลัย  ทาง กยศ.จะเสนอคณะกรรมการฯ ให้อนุโลมจ่ายเงินกู้ยืมให้กับนักศึกษากลุ่มนี้ไปก่อน หากคุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วนตามคุณสมบัติที่ กยศ. กำหนด

สำหรับปัจจุบัน กยศ.มีสถานศึกษาที่อยู่ในระบบ กยศ. กว่า 4,000 แห่ง ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ติดขัดด้านกฎระเบียบ ขณะที่ปีการศึกษา 2561 กยศ. ได้ปล่อยกู้ให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าโครงการใหม่ราว 6 แสนราย วงเงินกว่า 3 หมื่นล้านบาท โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่เข้าโครงการกูัยืมทั้งหมด 1 ล้านราย เฉลี่ยเงินกู้รายละ 1.2 แสนบาท