แห่ยื่นฟื้นฟูกิจการทะลัก4แสนล้าน

วันที่ 28 ม.ค. 2562 เวลา 09:37 น.
แห่ยื่นฟื้นฟูกิจการทะลัก4แสนล้าน
บังคับคดีเผยสถิติยอดฟื้นฟูกิจการปีงบประมาณ 2561 ทะลุ 4 แสนล้าน พบลูกหนี้หัวหมอยื่นฟื้นฟูหวังใช้ช่องทางกฎหมายหาผลประโยชน์

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยถึงสถิติการฟื้นฟูกิจการว่า ปีงบประมาณ 2561 มีคดีฟื้นฟูกิจการเกิดใหม่จำนวน 3,082 เรื่อง คิดเป็นทุนทรัพย์ 4.05 แสนล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณ 2560 ที่มีคดีเกิดใหม่ 551 เรื่อง ทุนทรัพย์ 2.85 แสนล้านบาท สำหรับในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.- ธ.ค. 2561 ) มีคดีฟื้นฟูกิจการเกิดใหม่ 87 เรื่อง คิดเป็นทุนทรัพย์ 3.4 หมื่นล้านบาท และมียอดคงค้างจำนวน 115 เรื่อง คิดเป็นทุนทรัพย์ 2.53 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการยื่นขอให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาฟื้นฟูกิจการจำนวนมาก แต่ศาลก็ไม่เห็นชอบให้ฟื้นฟูกิจการจำนวนมากเช่นกัน เนื่องจากบางครั้งไม่เข้าหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือบางครั้งก็พบว่ามีลูกหนี้บางรายใช้ช่องทางของกฎหมายฟื้นฟูกิจการเป็นประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง เช่น เมื่อศาลรับคำฟื้นฟูกิจการ จะคุ้มครองลูกหนี้ทำให้เจ้าหนี้รายอื่นๆ ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องหรือบังคับคดีได้ คดีทุกอย่างจะต้องหยุดการพิจารณาไปก่อน รวมถึงห้ามนายทะเบียนสั่งให้เลิกหรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ อีกทั้งจะใช้เป็นช่องทางที่จะเทกโอเวอร์

ทั้งนี้ สถิติการฟื้นฟูกิจการที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นภาวะปกติทั่วไป โดยภาคธุรกิจที่เข้ามาฟื้นฟูกิจการก็มีความหลากหลาย เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก โรงงานเหล็ก ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

บทความแนะนำ